Kết quả thực hiện Đề án Tuyên truyền Luật Cảnh sát biển 2019-2021 và 2 năm thực hiện chương trình công tác dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" của BTL Vùng Cảnh sát biển 3