CSB 7011 - Tàu lớn nhất của Lực lượng Cảnh sát biển