Việt Nam và Nhật Bản luyện tập trấn áp tội phạm và tìm kiếm cứu nạn trên biển