Hiệp đồng bảo đảm hậu cần cho huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam giữa Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển với Bộ Tư lệnh Quân khu 9

16/08/2022 03:38:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng 16/8, tại Cần Thơ, Cục Hậu cần Quân khu 9 và Cục Hậu cần Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã ký kết biên bản Hiệp đồng bảo đảm hậu cần cho huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Quang cảnh hội nghị.

Theo đó,  Cục Hậu cần Quân khu 9 và Cục Hậu cần Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã thống nhất về nội dung, phạm vi, thời gian, địa điểm bảo đảm; thống nhất việc phân cấp, tổ chức hiệp đồng; hệ thống văn kiện trong quá trình thực hiện hiệp đồng bảo đảm. Nhằm bảo đảm kịp thời, đầy đủ mọi mặt vật chất hậu cần cho các lực lượng làm nhiệm vụ huy động nguồn nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo khi có tình huống xảy ra.

Ngọc Anh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com

Các tin liên quan