Chiến sĩ Cảnh sát biển xuất sắc lọt vào vòng Chung kết cuộc thi “Tổ quốc bên bờ sóng”

24/11/2022 02:07:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

"Tổ quốc bên bờ sóng" là cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp cùng Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch, Bộ Tài nguyên và môi trường, Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Lao động - thương binh và xã hội, Trung ương Đoàn và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức.

Thực hiện Kế hoạch số 150-KH/BTGTW ngày 26/5/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022 và Công văn số 2398/TH-TTBC ngày 03/6/2022 của Cục Tuyên huấn/Tổng cục Chính trị về tham gia Cuộc thi, Cục Chính trị/Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã ban hành Hướng dẫn số 4858/HD-CT gửi các cơ quan, đơn vị trong toàn Lực lượng, hướng dẫn tham gia thi.

Xác định rõ mục đích, ý nghĩa quan trọng của Cuộc thi, là cơ hội để cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển củng cố kiến thức, hiểu biết về biển, đảo; vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là dịp để khuyến khích tinh thần tìm hiểu, học tập của cán bộ, chiến sĩ; là sân chơi bổ ích, mang đến những thông tin tư liệu hữu ích về những lĩnh vực liên quan đến biển đảo; bồi đắp tình yêu biển đảo, quê hương, đất nước cho cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển, vì vậy, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp trong toàn Lực lượng đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tuyên truyền và động viên cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trong Lực lượng và quần chúng nhân dân nơi cơ quan, đơn vị đóng quân tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi.

Trên cơ sở Hướng dẫn số 4858/HD-CT và điện chỉ đạo của Cục Chính trị Cảnh sát biển, các cơ quan, đơn vị trong Lực lượng đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho 100% cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi bằng nhiều hình thức: tổ chức quán triệt, tuyên truyền trong hội nghị, sinh hoạt, giao ban cơ quan, đơn vị; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ... tổ chức phát động, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn Lực lượng tham gia Cuộc thi với quân số tham gia cao nhất; các cơ quan, đơn vị đã chủ động phối hợp với cơ quan thông tấn, báo chí xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phản ánh về hoạt động tham gia Cuộc thi của đơn vị, tạo hiệu quả tích cực.

Theo kết quả tổng hợp của Cục Chính trị Cảnh sát biển, sau hai vòng thi Tuần và Bán kết, toàn Lực lượng có 3.723 cán bộ, chiến sĩ tham gia thi với tổng cộng 5.812 lượt thi. Đặc biệt, thí sinh Nguyễn Anh Tuấn - học viên Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển đã xuất sắc vượt qua hàng chục ngàn thí sinh, trở thành một trong 15 thí sinh có tổng số điểm cao nhất của vòng thi Bán kết, được tham gia vòng Chung kết dưới hình thức thi đối kháng trực tiếp, tổ chức tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 28/11 đến 01/12/2022 tới đây. Nguyễn Anh Tuấn cũng vinh dự được Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương mời tham dự Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi.

Qua hoạt động tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” đã góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết cho cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; từ đó khơi dậy, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, xây dựng ý chí quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cho cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.

Liên Nhi

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com

Các tin liên quan