BTL Vùng Cảnh sát biển 1 nâng cao chất lượng trong công tác đóng quân, canh phòng

03/07/2015 01:34:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Ngày 02/7/2015, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã tổ chức Hôi nghị rút kinh nghiệm đóng quân, canh phòng năm 2015. Dự và chủ Hội nghị có Đại tá Trần Văn Thơ - Phó Tư lệnh - TMT Vùng, các đồng chí trong Đảng ủy Vùng, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cùng các bộ phận đảm nhiệm công tác canh gác, bảo đảm an toàn BTL Vùng.

Tại Hội nghị, nội dung báo cáo trung tâm của cơ quan Tham mưu cũng như các ý kiến, tham luận đều đánh giá một cách đầy đủ, khách quan việc tổ chức thực hiện công tác đóng quân canh phòng của cơ quan, đơn vị trong toàn BTL Vùng thời gian qua. Trong đó đánh giá những ưu, khuyết điểm trong quá trình tổ chức thực hiện công tác đóng quân, canh phòng; việc quản lý, sử dụng nhà đất, doanh trại liên quan đến công tác đóng quân, canh phòng ảnh hưởng đến bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị; tìm ra những nguyên nhân, rút kinh nghiệm, đề xuất những biện pháp phù hợp, hiệu quả để tổ chức thực hiện tốt trong thời gian tới. Báo cáo đã nhấn mạnh, BTL Vùng CSB 1 thường xuyên quán triệt các chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng về nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác đóng quân, canh phòng trong toàn quân và về việc quản lý, sử dụng vũ khí, đạn dược, SSCĐ. Chấp hành nghiêm nội dung “Điều lệnh quản lý bộ đội” năm 2011 và “Quy định công tác canh phòng năm 2013” của Bộ Tổng Tham mưu. BTL Vùng đã làm tốt công tác phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn trong việc bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn trong khu vực. Tăng cường quan sát, các mục tiêu trong đơn vị được tổ chức canh gác bảo đảm chặt chẽ. Quá trình canh gác luôn cảnh giác, SSCĐ cao, thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ, bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị. Chấp hành nghiêm quy tắc sử dụng vũ khí, không để xảy ra hư hỏng, mất mát, mất an toàn. Các loại sổ sách đều được đăng ký, thống kê tỉ mỉ, kịp thời. Lực lượng làm nhiệm vụ canh gác luôn bảo đảm lễ tiết tác phong, mang đeo vũ khí, trang bị đầy đủ; việc kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện ra vào doanh trại được duy trì nghiêm túc, đúng quy trình.

Đại tá Trần Văn Thơ phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Trần Văn Thơ nhận xét, công tác đóng quân, canh phòng của BTL Vùng trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến rõ nét, tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số điểm tồn tại. Do vậy, để nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác này trong thời gian tiếp theo, đồng chí Phó Tư lệnh- TMT Vùng yêu cầu cần phải thường xuyên quán triệt các chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác đóng quân, canh phòng cho mọi cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị. Duy trì nghiêm chế độ về canh gác, bảo đảm an toàn cả trên bờ và ở tàu. Kịp thời nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn để có phương án xử lý khi có yêu cầu. Thường xuyên luyện tập có hiệu quả các phương án SSCĐ bảo vệ an toàn doanh trại; Tăng cường huấn luyện bổ sung các nội dung về nghiệp vụ canh phòng, điều lệnh quản lý bộ đội cho các lực lượng canh gác. Chủ động phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các lực lượng vũ trang trên địa bàn để làm tốt công tác bảo vệ tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn trong khu vực đóng quân.

Lam Giang
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com

Các tin liên quan