BTL Vùng Cảnh sát biển 3 và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu Ký kết phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2018

23/03/2018 05:05:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Chiều 23/3, tại thành phố Bà Rịa, BTL Vùng Cảnh sát biển 3 và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức ký kết phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2018. Đồng chủ trì lễ ký kết có Đại tá Đỗ Hồng Đó - Chính ủy BTL Vùng CSB 3 và đồng chí Nguyễn Văn Xinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đại tá Đỗ Hồng Đó và đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ký kết tuyên truyền.

Theo đó, năm 2018, hai đơn vị sẽ thực hiện tuyên truyền tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và cán bộ, chiến sĩ trong LLVT về: nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của Đảng và Nhà nước; vị trí, vai trò của biển, đảo nước ta; phổ biến giáo dục pháp luật, Luật biển; vị trí, chức năng nhiệm vụ và kết quả hoạt động của Lực lượng Cảnh sát biển, BTL Vùng CSB 3 trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, duy trì, quản lý an ninh, trật tự an toàn biển, đảo… Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền các quy định về đảm bảo hoạt động an toàn trên biển, nâng cao ý thưc chấp hành pháp luật Việt Nam, luật phát quốc tế về biển cho ngư dân; ngăn chặn tình trạng tàu cá đánh bắt xâm phạm vùng biển nước ngoài và đánh bắt có tính hủy diệt nguồn lợi thủy, hải sản, phá hoại môi trường sinh thái biển.

Trong năm 2018, dự kiến, 2 bên sẽ tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, nhân dân tại 8 đơn vị trên địa bàn tỉnh gồm: 3 huyện; 2 sở, ban, ngành và 3 xã, phường. Qua đó, nêu cao tinh thần, trách nhiệm của mỗi công dân trong việc tích cực tham gia cùng Lực lượng Cảnh sát biển bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Văn Thoan

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com