Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tham gia diễn tập huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự

31/08/2022 03:35:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Chiều 30/8, trong đội hình diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã thực hiện nội dung huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tham gia diễn tập có đồng chí Đại tá Ngô Minh Tùng - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4; đại diện các cơ quan chức năng Cảnh sát biển và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.

Quang cảnh diễn tập Lễ bàn giao.

Thông qua diễn tập nhằm kiểm tra và nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương tỉnh Kiên Giang, trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trong huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển của Tổ quốc. Qua đó, tiếp tục điều chỉnh, bổ sung các phương án, kế hoạch, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn, điều kiện cụ thể của địa phương và đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Quang cảnh diễn tập.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo, cuộc diễn tập đã hoàn thành tốt các nội dung, chương trình theo đúng kế hoạch và đạt được mục đích, yêu cầu đề ra; bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Các cơ quan, đơn vị, các tập thể, cá nhân tham gia diễn tập đã nghiên cứu kỹ nội dung, ý định diễn tập, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các nguyên tắc, quy chế, quy định; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ trên từng cương vị đảm nhiệm./.

Khánh Nhân - Thúy An

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com

Các tin liên quan