Tổng kết cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

11/11/2022 11:22:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Chiều 9/11, tại thành phố Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc), Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ II - năm 2022 trong Quân đội. Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo 35 Trung ương chủ trì hội nghị. 

 Trung tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu khai mạc hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đại biểu lãnh đạo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Quân khu 2; Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; các đồng chí trong Ban Tổ chức, Ban giám khảo Cuộc thi; đại biểu thủ trưởng cơ quan chính trị, cán bộ phòng, ban tuyên huấn, cán bộ kỹ thuật các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng. 

Thay mặt Ban Tổ chức, Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ II - năm 2022 trong Quân đội đã báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả Cuộc thi. Ngay sau khi Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát động Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần II - năm 2022 cấp toàn quốc; Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã chỉ đạo Cục Tuyên huấn - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương chủ động nghiên cứu, quán triệt, tham mưu ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi cấp toàn quân, làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, tổ chức triển khai Cuộc thi ở các cấp được thống nhất. 

Toàn quân có 58 đơn vị triển khai Cuộc thi ở cấp mình, với 56.243 tác phẩm đạt kết quả tốt; trong đó, thể loại Tạp chí in có 11.500 tác phẩm; thể loại Tạp chí điện tử có 3.867 tác phẩm; thể loại Báo in có 23.293 tác phẩm; thể loại Báo điện tử có 17.583 tác phẩm. Một số đơn vị huy động được nhiều cán bộ, chiến sĩ tham gia dự thi như Quân khu 4 có 18.573 bài; Quân chủng Hải quân có 8.765 bài; Trường Sĩ quan Chính trị có 4.587 bài; Binh chủng Tăng thiết giáp có 2.896 bài; Quân khu 7 có 2.051 bài; Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng có 1.906 bài; Quân đoàn 1 có 1.763 bài; Học viện Chính trị có 1.257 bài.... 

45 đơn vị có tác phẩm tham gia thi cấp toàn quân với 334 tác giả, nhóm tác giả. Một số đơn vị có nhiều bài tham gia dự thi như: Trường Sĩ quan Chính trị có 17 bài; Học viện Chính trị có 16 bài; Quân khu 3 có 15 bài; Quân khu 7 có 12 bài; Học viện Hậu cần có 12 bài; Quân chủng Hải quân có 11 bài; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Hội có 11 bài. 

Hưởng ứng Cuộc thi, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ II - năm 2022 trong Quân đội ở cấp mình trong toàn Lực lượng với 3.673 bài viết dự thi trong đó Tạp chí 1.223 bài; bài thể loại báo: 2.450 bài (báo in:812 bài; báo điện tử: 1.638 bài). Qua quá trình rà soát, thẩm định, chấm bài, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã lựa chọn được 06 bài viết có kết quả tốt nhất gửi tham gia thi cấp Bộ Quốc phòng. 

Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ II - năm 2022 của Quân đội không chỉ có sự lan tỏa rộng rãi, mà còn có chất lượng chuyên môn rất cao. Các bài viết dự thi tập trung bảo vệ, khẳng định những giá trị khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Cương lĩnh, đường lối của Đảng; lý luận và thực tiễn về đường lối đổi mới đất nước; bảo vệ, lan tỏa nội dung, giá trị Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết các Hội nghị Trung ương khoá XIII; cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều bài viết có tính chiến đấu cao, theo phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”; các tuyến bài bảo vệ, đấu tranh trực diện được quan tâm. Một số bài viết đã tổng kết thực tiễn, cung cấp những kinh nghiệm hay, mô hình, cách làm sáng tạo và đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Quân đội. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và người lao động trong Quân đội đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Nhiều tác giả, nhóm tác giả có bài viết kết cấu chặt chẽ, bố cục khoa học, hợp lý, văn phong trình bày rõ ràng, ngắn gọn, mạch lạc, sâu sắc. Một số tác giả có sự đầu tư về trí tuệ, công sức và tình cảm; nghiên cứu công phu, lựa chọn chủ đề có tính thời sự, phát hiện nhiều vấn đề mới, có tính sáng tạo, hấp dẫn; cập nhật, dẫn chứng số liệu, tư liệu phong phú, chính xác; có tính chiến đấu cao, đấu tranh trực diện phê phán các quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội và sự nghiệp cách mạng. 

 Ban Tổ chức trao giải Cuộc thi viết chính luận.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố và trao giải cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức, tham gia Cuộc thi; 10 tác giả, nhóm tác giả đạt Giải A; 15 tác giả, nhóm tác giả đạt Giải B; 25 tác giả, nhóm tác giả đạt Giải C; 30 tác giả, nhóm tác giả đạt Giải Khuyến khích. Trong đó, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vinh dự có hai tác giả đạt giải: Thượng úy Nghiêm Thanh Tùng  - Trợ lý Nghiệp vụ PCMT/ Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 2 đạt giải B (tác phẩm dự thi: Sự ấu trĩ thể hiện trong quan điểm “Kinh tế thị trường đối lập với chủ nghĩa xã hội”) và Trung tá Nguyễn Thanh Minh - Trợ lý Phòng Khoa học Quân sự/ BTM/ BTL Cảnh sát biển (tác phẩm dự thi: Giữ vững và tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng ở đơn vị cơ sở trong QĐND theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng hiện nay). 

BBT (tổng hợp)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com