Thể lệ Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam

05/04/2023 04:45:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Thực hiện Chỉ thị số 2711/CT- BTL, ngày 28/3/2023 của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống của Lực lượng (28/8/1998 - 28/8/2023), ngày 30/3 vừa qua, Ban Tổ chức Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã ban hành Thể lệ Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Theo đó, trong Thể lệ, có các quy định chung về chủ đề, nội dung, loại hình, đối tượng, thời gian, nơi nhận tác phẩm, quy trình chấm giải, công bố kết quả, hội đồng thẩm định, cơ cấu giải thưởng của Cuộc vận động và các quy định cụ thể về tác giả, tác phẩm tham gia.

Cổng Thông tin điện tử Cảnh sát biển trân trọng đăng tải toàn văn nội dung Thể lệ Cuộc vận động trong files đính kèm./.

Liên Nhi

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com