Để văn hóa công sở là gốc của nền hành chính hiện đại trong Quân đội

09/09/2019 08:35:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương phát động là hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa sâu sắc, là dịp để khắc sâu lời Bác dạy và học tập, làm theo tấm gương suốt đời vì nước, vì dân, “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” của Người. Phong trào này đang có sức lan tỏa sâu rộng, trở thành những hành động, việc làm cụ thể ở BTL Vùng Cảnh sát biển 1.

Bám sát tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phải tập trung khắc phục tình trạng cán bộ công chức “nói hay, làm dở”, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân…, Lực lượng Cảnh sát biển nói chung và BTL Vùng Cảnh sát biển 1 nói riêng đã đề ra các nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua sát với đặc điểm tình hình của lực lượng, đơn vị mình.

Lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua thực hiện văn hóa công sở.

Xác định cải cách hành chính trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng là một bộ phận của cải cách hành chính Nhà nước. Trong đó, thực hiện văn hoá công sở chính là một phần của yêu cầu cải cách hành chính để đạt được mục tiêu xây dựng nền nếp làm việc khoa học, kỷ cương và dân chủ mà mỗi cán bộ, chiến sĩ, viên chức quốc phòng trong BTL Vùng Cảnh sát biển 1 cần nhận thức đúng đắn vai trò, trách nhiệm của bản thân mình trong quá trình này. Ngay khi có kế hoạch, hướng dẫn của trên, Đảng ủy, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BTL Vùng và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã tổ chức phát động thi đua với chủ đề “Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển thi đua thực hiện văn hóa công sở, xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam “Trách nhiệm - Kỷ cương - Nhân chính” xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển”.

Theo đó, mỗi tập thể, mỗi cá nhân phải thực hiện giao tiếp, ứng xử có văn hóa, xưng hô, chào hỏi đúng điều lệnh; duy trì thường xuyên, thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động của Quân đội, BTL Cảnh sát biển, đặc biệt là phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống”; 100% cơ quan, đơn vị có môi trường làm việc dân chủ, thân thiện; xây dựng đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân - dân, thống nhất trong nhận thức và hành động, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ phát huy trí tuệ, năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có tác phong và phương pháp làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả; Thực hiện phong cách quân nhân, làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị. Trong thực thi công vụ và giải quyết các mối quan hệ, phải luôn hướng về cơ sở, sâu sát cấp dưới, gần gũi bộ đội, giúp cấp dưới tháo gỡ khó khăn, vướng mắc…

Sau khi phát động phong trào thi đua, tổ chức quần chúng ở các cơ quan, đơn vị trong toàn BTL Vùng tiếp tục tổ chức các buổi tọa đàm “Thực hiện văn hóa công sở, xây dựng Cảnh sát biển "Trách nhiệm - Kỷ cương - Nhân chính", xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển" được đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ nhiệt tình hưởng ứng, tham gia.

Những đại biểu tham gia giao lưu tại các buổi tọa đàm của BTL Vùng đã chia sẻ những kinh nghiệm bản thân cũng như đơn vị, bộ phận công tác của mình về tinh thần, thái độ làm việc, đạo đức lối sống, thái độ đúng đắn trong giao tiếp ứng xử, học tập, rèn luyện, công tác, góp phần vào việc xây dựng, hoàn thiện văn hóa công sở ở đơn vị. Trong đó đề cập đến những thuận lợi, khó khăn cả chủ quan và khách quan trong thực hiện văn hóa công sở; phương hướng tháo gỡ những vướng mắc còn tồn tại cũng như nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, xây dựng bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng, xây dựng nếp sống văn hóa, chuẩn mực, đạo đức nghề nghiệp, phong cách, tác phong công tác quân nhân, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, góp phần xây dựng Cảnh sát biển "Trách nhiệm - Kỷ cương - Nhân chính", xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu tham gia tọa đàm.

Trung úy Trần Mạnh Linh - Chính trị viên tàu CSB 3004, Hải đội 112/ Hải đoàn 11 chia sẻ: “Phong trào thi đua đã tiếp thêm khí thế, sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu trong thực hiện nhiệm vụ của tuổi trẻ đơn vị. Mỗi hành động, việc làm của cán bộ, chiến sĩ đều bám sát nội dung, tinh thần của phong trào, qua đó góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, thể hiện trí tuệ, bản lĩnh thi đua thực hiện văn hóa công sở, đạo đức công vụ, dốc lòng phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc!”.

Nhận xét về sức lan tỏa của phong trào thi đua, Thượng tá Lê Huy - Phó Chính ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BTL Vùng Cảnh sát biển 1 nhấn mạnh: Đây là phong trào thi đua có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm, hành động của cấp ủy, chỉ huy các cấp và toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong toàn BTL Vùng thực hiện văn hóa công sở, thực thi công vụ; đưa văn hóa công sở trở thành cái gốc của nền hành chính hiện đại trong Quân đội; thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ rèn luyện nâng cao ý thức, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao; xây dựng nếp sống văn hóa, chuẩn mực, đạo đức nghề nghiệp, phong cách, tác phong công tác của quân nhân, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, góp phần giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển” trong tình hình mới.

Giao lưu cùng cán bộ, chiến sĩ về chủ đề văn hóa công sở.

Lam Giang

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com