Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam

04/04/2023 10:10:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Nằm trong chuỗi các hoạt động sôi nổi hướng tới chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam (28/8/1998 - 28/8/2023), Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vừa ban hành Chỉ thị số 2711/CT-BTL tổ chức Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về Lực lượng Cảnh sát biển với chủ đề “Cảnh sát biển Việt Nam - Vững vàng nơi đầu sóng”.

Trong những năm qua, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 355-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa, văn học nghệ thuật trong Quân đội giai đoạn hiện nay”. Trên cơ sở nội dung Chỉ thị số 355 và hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, Đảng ủy Cảnh sát biển đã ra Nghị quyết chuyên đề số 306-NQ/ĐU ngày 27/11/2017 về  “Lãnh đạo công tác văn hóa, văn học nghệ thuật trong Lực lượng Cảnh sát biển giai đoạn hiện nay”. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt nghiêm túc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, làm chuyển biến nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác văn hóa, văn học nghệ thuật cho cán bộ, chiến sĩ trong Lực lượng; thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cả về cơ sở vật chất, trang bị và thời gian cho các hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật. Đã có những tác phẩm văn học, nghệ thuật về Lực lượng Cảnh sát biển được sáng tác, phần nào đáp ứng đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ, chiến sĩ trong toàn Lực lượng.

Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay số tác phẩm văn học, nghệ thuật về Lực lượng Cảnh sát biển chưa nhiều. Bên cạnh đó, việc quán triệt, tổ chức thực hiện của một số cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên; nhận thức của một số cấp ủy, cán bộ chủ trì chưa sâu sắc, có quan tâm nhưng chưa thực sự chú trọng, chưa tạo ra các phong trào sáng tác, khai thác sử dụng các tác phẩm văn học nghệ thuật một cách hiệu quả; hệ thống thiết chế văn hóa chưa đồng bộ; các nguồn dữ liệu về âm nhạc, văn học, hội họa, nhiếp ảnh; các loại hình văn học như: tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ ca, ký, nhật ký,… viết về đề tài Lực lượng Cảnh sát biển chưa phong phú, đa dạng; chưa tạo được sự quan tâm, thu hút mạnh mẽ của đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trong việc hưởng thụ, sáng tạo, khai thác, sử dụng các tác phẩm văn học nghệ thuật về Lực lượng Cảnh sát biển.

 

Một tiết mục văn nghệ do cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển dàn dựng và biểu diễn.

Để nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật trong toàn Lực lượng, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vừa ban hành Chỉ thị số 2711/CT-BTL ngày 28/3/2023 phát động Cuộc vận động sáng tác văn học, nghệ thuật về Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam với chủ đề “Cảnh sát biển Việt Nam - vững vàng nơi đầu sóng”.

Theo đó, nội dung của Cuộc vận động là sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật ca ngợi phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển” trong thực hiện nhiệm vụ; tinh thần khắc phục khó khăn, gian khổ, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; khẳng định những thành tích, chiến công, những tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; khơi dậy lòng tự hào về quê hương, đất nước, niềm tự hào về Quân đội và Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Cuộc vận động kéo dài đến 30/6/2023, dự kiến trao giải vào tháng 8/2023. Đối tượng tham gia là các tác giả chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp trong và ngoài Quân đội cùng cán bộ, chiến sĩ trong Lực lượng Cảnh sát biển. Ban Tổ chức hi vọng thông qua Cuộc vận động sẽ có nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật, âm nhạc chất lượng cao viết về đề tài người chiến sĩ Cảnh sát biển, góp phần làm phong phú hơn đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ, chiến sĩ trong Lực lượng Cảnh sát biển nói riêng, trong nền văn hóa, văn học, nghệ thuật Quân đội nói chung./.

Liên Nhi

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com