Nghị định số 37/2022/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Ngày 6/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2022/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 22 tháng 7 năm 2022.

Xem chi tiết tại File đính kèm37.2022.ND-CP

Bản PDF: NGHI DINH_37.2022.ND-CP

Nguyễn Lương

 


Tải tệp đính kèm
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Số/ký hiệu 37/2022/NĐ-CP
Ngày ban hành 06/06/2022
Ngày có hiệu lực 22/07/2022
Ngày hết hiệu lực
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản
Người ký Phạm Bình Minh
Thay thế văn bản