Nghị định số 96/2021/NĐ-CP về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang


Ngày 2/11/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 96/2021/NĐ-CP về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang. 

Nghị định này quy định về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang của Việt Nam và chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài bay trong vùng trời Việt Nam và vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý.

Đối tượng áp dụng của Nghị định này bao gồm các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang của Việt Nam và chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài bay trong vùng trời Việt Nam và vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành; thay thế Nghị định số 03/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ.

Xem chi tiết tại File đính kèm:96_2021_ND-CP_493047

Nguyễn Lương


Tải tệp đính kèm
Trích yếu Về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang
Số/ký hiệu 96/2021/NĐ-CP
Ngày ban hành 02/11/2021
Ngày có hiệu lực 02/11/2021
Ngày hết hiệu lực
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản
Người ký Lê Văn Thành
Thay thế văn bản Nghị định số 03/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ