Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ


Ngày 06/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 04/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 01 năm 2022. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Xem chi tiết tại File đính kèm: 04_2022_ND-CP_488081

Đức Tĩnh


Tải tệp đính kèm
Trích yếu Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ
Số/ký hiệu 04/2022/NĐ-CP
Ngày ban hành 06/01/2022
Ngày có hiệu lực 06/01/2022
Ngày hết hiệu lực
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản
Người ký Lê Văn Thành
Thay thế văn bản Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

Các văn bản khác