Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản


Ngày 24/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 36/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 05 năm 2020 và thay thế Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Xem chi tiết tại File đính kèm: 36_2020_ND-CP_438135

Đức Tĩnh

 


Tải tệp đính kèm
Trích yếu Nghị định số 36/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.
Số/ký hiệu 36/2022/NĐ-CP
Ngày ban hành 24/03/2020
Ngày có hiệu lực 10/05/2020
Ngày hết hiệu lực
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Nghị định
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Thay thế văn bản Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

Các văn bản khác