Triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025


Để triển khai thực hiện Quyết định số 1845/QĐ-TTg ngày 02/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025, ngày 16/03/2022, Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã có Chỉ thị số 19/CTHĐ-CT yêu cầu các phòng, ban, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, chủ động quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Quyết định nêu trên.

Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Cảnh sát biển gửi tới bạn đọc chi tiết Quyết định số 1845/QĐ-TTg ngày 02/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ tại file đính kèm 11845.signed 


Tải tệp đính kèm
Trích yếu Quyết định số 1845/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025
Số/ký hiệu 1845
Ngày ban hành 02/11/2021
Ngày có hiệu lực 02/11/2021
Ngày hết hiệu lực
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản
Người ký Lê Minh Khái
Thay thế văn bản

Các văn bản khác