Thông tư 168/2020/TT-BQP quy định kiểu mẫu, màu sắc, trang phục thường dùng, trang phục dã chiến, trang phục nghiệp vụ và trang phục công tác của Cảnh sát biển Việt Nam


Ngày 25/12/2020, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 168/2020/TT-BQP quy định kiểu mẫu, màu sắc, trang phục thường dùng, trang phục dã chiến, trang phục nghiệp vụ và trang phục công tác của Cảnh sát biển Việt Nam.

Theo đó, Thông tư này áp dụng đối vố sĩ quan; quân nhân chuyên nghiệp; học viên đào tạo sĩ quan và hạ sĩ quan, nhân viên chuyên môn kỹ thuật; hạ sĩ quan, binh sĩ thuộc Lực Lượng Cảnh sát biển Việt Nam; các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/02/2021.

Thông tư số 83/2014/TT-BQP ngày 02/7/2014 của Bộ Quốc phòng quy định kiểu mẫu, màu sắc, nguyên liệu sản xuất quân trang K08; Thông tư số 262/2013/TT-BQP ngày 30/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định kiểu mẫu, màu sắc, nguyên liệu sản xuất quân trang nghiệp vụ của lực lượng làm nhiệm vụ trên tàu hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Xem chi tiết tại File đính kèmThong tu 168 BQP


Tải tệp đính kèm
Trích yếu Quy định kiểu mẫu, màu sắc, trang phục thường dùng, trang phục dã chiến, trang phục nghiệp vụ và trang phục công tác của Cảnh sát biển Việt Nam
Số/ký hiệu 168/2020/TT-BQP
Ngày ban hành 25/12/2020
Ngày có hiệu lực 09/02/2021
Ngày hết hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Quốc phòng
Loại văn bản Thông tư
Người ký Trần Đơn
Thay thế văn bản Thông tư số 83/2014/TT-BQP ngày 02/7/2014 và Thông tư số 262/2013/TT-BQP ngày 30/12/2013