Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế


Nghị quyết số 132/2020/QH14 của Quốc hội: Thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế./.

Xem chi tiết tại File đính kèm:NQ 132


Tải tệp đính kèm
Trích yếu Thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế
Số/ký hiệu 132/2020/QH14
Ngày ban hành 17/11/2020
Ngày có hiệu lực 01/02/2021
Ngày hết hiệu lực
Cơ quan ban hành Quốc hội
Loại văn bản
Người ký Nguyễn Thị Kim Ngân
Thay thế văn bản