Luật cư trú năm 2020


Ngày 13/11/2020 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua Luật Cư trú. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021.

Xem chi tiết tại File đính kèm:Luat cu tru nam 2020


Tải tệp đính kèm
Trích yếu Luật Cư trú
Số/ký hiệu 68/2020/QH14
Ngày ban hành 13/11/2020
Ngày có hiệu lực 01/07/2021
Ngày hết hiệu lực
Cơ quan ban hành Quốc hội
Loại văn bản Luật - Pháp lệnh
Người ký Nguyễn Thị Kim Ngân
Thay thế văn bản