Nghị định số 86/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển.


Nghị định số 86/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển.

86.signed


Tải tệp đính kèm
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển
Số/ký hiệu 86/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành 23/07/2020
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Nghị định
Người ký
Thay thế văn bản