Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực khen thưởng về Dân quân tự vệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng


Ngày 17/7/2020, Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 2258/QĐ-BQP về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực khen thưởng về Dân quân tự vệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng.

Nội dung công bố kèm theo Quyết định này gồm 2 phần:

Phần 1: Danh mục thủ tục hành chính.

Phần 2: Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực khen thưởng về Dân quân tự vệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng; kèm theo phụ lục các mẫu văn bản.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (thông tin chi tiết xem File đính kèm!).

File đính kèm :

QD2258BQP

 

 


Tải tệp đính kèm
Trích yếu Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực khen thưởng về Dân quân tự vệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng
Số/ký hiệu 2258/QĐ-BQP
Ngày ban hành 17/07/2020
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Quốc phòng
Loại văn bản
Người ký
Thay thế văn bản