Về tổ chức và hoạt động của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam


Nghị định số 53/1998/NĐ-CP của Chính phủ: Về tổ chức và hoạt động của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam


Tải tệp đính kèm
Trích yếu Về tổ chức và hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển Việt nam
Số/ký hiệu 53/1998/NĐ-CP
Ngày ban hành 21/07/1998
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản
Người ký
Thay thế văn bản