Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam


Nghị định số 61/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam.


Tải tệp đính kèm
Trích yếu Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam
Số/ký hiệu 61/2019/NĐ-CP
Ngày ban hành 10/07/2019
Ngày có hiệu lực 28/08/2019
Ngày hết hiệu lực
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Thay thế văn bản