Quy định về xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo


Thông tư số 20/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.


Tải tệp đính kèm
Trích yếu Quy định về xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
Số/ký hiệu 20/2016/TT-BTNMT
Ngày ban hành 25/08/2016
Ngày có hiệu lực 10/10/2016
Ngày hết hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên ; Môi trường
Loại văn bản Thông tư
Người ký Nguyễn Linh Ngọc
Thay thế văn bản