Thông tư số 08/2022/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải


Ngày 16/6/2022, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 08/2022/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16  tháng 6  năm 2022.

Theo đó, bãi bỏ Thông tư số 48/2018/TT-BGTVT ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về thủ tục cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài.

Xem chi tiết tại File đính kèm: TT.08.2022.TT.BGTVT

Nguyễn Lương


Tải tệp đính kèm
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải
Số/ký hiệu 08/2022/TT-BGTVT
Ngày ban hành 16/06/2022
Ngày có hiệu lực 16/06/2022
Ngày hết hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Giao thông vận tải
Loại văn bản Thông tư
Người ký Nguyễn Xuân Sang
Thay thế văn bản