Thông tư số 05/2022/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Ngày 30/6, Bộ Tài Nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 05/2022/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2022.

Xem chi tiết tại File đính kèm:Thong tu 05-BTNMT

Nguyễn Lương


Tải tệp đính kèm
Trích yếu Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia
Số/ký hiệu 05/2022/TT-BTNMT
Ngày ban hành 30/06/2022
Ngày có hiệu lực 15/08/2022
Ngày hết hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên ; Môi trường
Loại văn bản Thông tư
Người ký Lê Công Thành
Thay thế văn bản