Hợp tác quốc tế về thực thi pháp luật trên biển của Cảnh sát biển Việt Nam theo quy định tại Luật Cảnh sát biển Việt Nam

(Canhsatbien.vn) - Hợp tác quốc tế luôn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực, khả năng hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam nói riêng và các lực lượng thực thi pháp luật trên biển khác nói chung trong hoạt động bảo vệ tổ chức, cá nhân hoạt động hợp pháp trên biển; cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ môi trường và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia trên biển. Phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền hợp tác quốc tế của Cảnh sát biển Việt Nam theo quy định của pháp luật, chủ chương, chính sách về hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà nước; bảo đảm hợp tác quốc tế để giải quyết, xử lý các tình huống trên biển, xử lý hài hòa các mối quan hệ với đối tác, đối tượng của Nhà nước; giữ vững ổn định và hòa bình trên biển, góp phần phát triển kinh tế biển bền vững.
15/09/2020 09:56:00 AM Xem tiếp...

Thẩm quyền điều tra của Lực lượng Cảnh sát biển theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự và luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015

(Canhsatbien.vn) - Luật Cảnh sát biển Việt Nam được Quốc hội khóa XIV thông qua vào kỳ họp thứ VI ngày 19/11/2018 có hiệu lực từ ngày 01/7/2019. Một trong những quyền hạn của Lực lượng Cảnh sát biển theo quy định của Luật Cảnh sát biển là “tiến hành một số hoạt động điều tra hình sự theo quy định của pháp luật về tổ chức cơ quan điều tra hình sự, pháp luật về tố tụng hình sự”.
14/09/2020 03:14:00 AM Xem tiếp...

Tài liệu Hội nghị trực tuyến tập huấn toàn quốc Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2020

(Canhsatbien.vn) - Căn cứ Quyết định số 2307/QĐ-BQP ngày 23/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn toàn quốc Luật Cảnh sát biển Việt Nam, để đảm bảo cung cấp kịp thời, đầy đủ nội dung tài liệu cho cán bộ, đại biểu tham gia Hội nghị. Cổng Thông tin điện tử Cảnh sát biển trân trọng đăng tải toàn văn các chuyên đề trong Tài liệu tập huấn Luật Cảnh sát biển Việt Nam.
11/09/2020 03:44:00 AM Xem tiếp...

Thông tư số 96/2012/TT-BQP về việc Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 25/2012/QĐ-TTg ngày 04/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ

(Canhsatbien.vn) - Ngày 14 tháng 8 năm 2012, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 96/2012/TT-BQP về việc Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 25/2012/QĐ-TTg ngày 04/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chế độ ưu đãi đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công chức quốc phòng và công nhân quốc phòng thuộc Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.Thông tư ngày có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2012.
11/09/2020 02:25:00 AM Xem tiếp...

Chuẩn bị tốt các mặt công tác cho tập huấn toàn quốc Luật Cảnh sát biển

(Canhsatbien.vn) - Sáng ngày 09/9, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tổ chức họp, báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn toàn quốc Luật Cảnh sát biển. Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP chủ trì thông qua công tác chuẩn bị cho đợt tập huấn.
09/09/2020 04:28:00 PM Xem tiếp...

Pháp điển đề mục Cảnh sát biển Việt Nam

(Canhsatbien.vn) - Pháp điển hóa là hình thức cao nhất của sắp xếp, hệ thống hóa pháp luật; được thực hiện nhằm mục đích bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật; nâng cao hiệu quả, hiệu lực và giá trị điều chỉnh của pháp luật. Đây là hoạt động quan trọng trong công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, đẩy nhanh tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Kết quả công tác pháp điển là xây dựng được một hệ thống các quy phạm pháp luật với cơ cấu hợp lý, khoa học, toàn diện, đồng bộ, thống nhất điều chỉnh đối với một ngành, lĩnh vực cụ thể; tạo điều kiện, hỗ trợ cơ quan, tổ chức, cá nhân dễ dàng tiếp cận trong quá trình tuân thủ pháp luật, sử dụng pháp luật, áp dụng pháp luật, thi hành pháp luật trong thực tiễn.
03/09/2020 09:19:00 AM Xem tiếp...

Tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thi tìm hiểu về Luật Cảnh sát biển Việt Nam

(Canhsatbien.vn) - Tối ngày 26/8, Đoàn thanh niên Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức thi tìm hiểu về Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Tham gia cuộc thi gồm có 4 đội gồm: Đoàn Cơ sở Hải đội 301, Đoàn Cơ sở Hải đoàn 32, Đoàn Cơ sở Phòng Tham mưu và Đoàn Cơ sở khối Cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng.
28/08/2020 08:02:00 AM Xem tiếp...

Thông tư số 177/2019/TT-BQP: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Cảnh sát viên, Trinh sát viên của Cảnh sát biển Việt Nam

(Canhsatbien.vn) - Ngày 30/11/2019, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 177/2019/TT-BQP quy định tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức và mẫu Giấy chứng nhận Cảnh sát viên, Trinh sát viên của Cảnh sát biển Việt Nam.
27/08/2020 09:12:00 AM Xem tiếp...

Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ gìn vùng biển hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn

(Canhsatbien.vn) - Biển Đông hiện nay được đánh giá là vùng biển có tranh chấp phức tạp nhất thế giới, không chỉ liên quan đến lợi ích của các quốc gia ven Biển Đông mà còn liên quan đến lợi ích chính trị của nhiều cường quốc trên thế giới. Các tình huống liên quan tới quốc phòng - an ninh trên Biển Đông liên tiếp xảy ra do chiến lược, tham vọng kiểm soát biển của một số nước lớn. Cùng với đó, các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia về ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm pháp luật cũng diễn biến ngày một phức tạp. Trong bối cảnh tình hình đó, yêu cầu nhiệm vụ của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam ngày càng trở nên đa dạng, nặng nề hơn.
26/08/2020 03:16:00 AM Xem tiếp...

Sử dụng biện pháp vũ trang đối với cướp biển và cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền trên biển theo Luật pháp quốc tế

(Canhsatbien.vn) - Công ước về Luật Biển quốc tế năm 1982 UNCLOS không đề cập nhiều tới việc sử dụng vũ lực. Nguyên tắc chung được hiểu là sử dụng vũ lực chỉ khi cần thiết và hợp lý cho mục đích bảo đảm các hành động tương xứng với hoàn cảnh được cho phép theo tập quán luật quốc tế hoặc hiệp ước đang được thi hành; như các quy định về điều tra nghề cá và bảo vệ môi trường hoặc luật về nhân quyền.
26/08/2020 03:10:00 AM Xem tiếp...