Kết quả một năm tổ chức thực hiện Luật Cảnh sát biển Việt Nam và những vấn đề đặt ra cho Lực lượng Cảnh sát biển trong giai đoạn tiếp theo

(Canhsatbien.vn) - Luật Cảnh sát biển Việt Nam gồm 8 Chương, 41 Điều, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2019. Đây là văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất, có ý nghĩa chính trị và tầm quan trọng đặc biệt; là nền tảng pháp lý vững chắc, chuyên biệt trong hệ thống pháp luật để Lực lượng Cảnh sát biển xây dựng, phát triển theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tạo cơ sở nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ Cảnh sát biển, đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ biển đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.
25/08/2020 03:39:00 PM Xem tiếp...

Việt Nam hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý và sử dụng biển trên cơ sở thực thi UNCLOS

(Canhsatbien.vn) - Để thể hiện trách nhiệm và thiện chí của một quốc gia ven biển, trong những năm qua, Việt Nam luôn tôn trọng và thực thi đầy đủ các nghĩa vụ theo Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), đồng thời vận dụng hiệu quả các quy định của UNCLOS trong giải quyết các tranh chấp, bất đồng trên biển và từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý, sử dụng biển nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thực hiện thắng lợi các chiến lược biển của đất nước.
25/08/2020 01:39:00 AM Xem tiếp...

BTL Vùng Cảnh sát biển 1 tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam tại thành phố Hải Phòng

(Canhsatbien.vn) - Sáng 28/7, nằm trong chương trình tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) cơ sở năm 2020 do Hội CCB huyện Kiến Thụy (Tp. Hải Phòng) tổ chức, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã tiến hành tuyên truyền cho 220 đồng chí trong Ban Chấp hành Hội CCB huyện, Chi hội trưởng CCB các xã, thị trấn và CCB khối cơ quan, chính quyền trong toàn huyện Kiến Thụy.
28/07/2020 11:12:00 AM Xem tiếp...

Quyền tài phán đối với tàu thuyền nước ngoài trong các vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam

(Canhsatbien.vn) - “Quyền tài phán của quốc gia trên biển được hiểu là quyền ban hành, áp dụng và thực thi pháp luật đối với các hoạt động của tàu thuyền diễn ra trên các vùng biển của quốc gia.”
27/07/2020 01:30:00 PM Xem tiếp...

Vị trí, chức năng của Cảnh sát biển Việt Nam theo Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018

(Canhsatbien.vn) - Luật Cảnh sát biển Việt Nam gồm 8 Chương, 41 Điều, được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 ngày 19/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019. Đây là đạo luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quy định cụ thể về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam cũng như các chế độ, chính sách đối với Lực lượng Cảnh sát biển và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
26/07/2020 01:28:00 PM Xem tiếp...

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam

(Canhsatbien.vn) - Đưa Luật Cảnh sát biển Việt Nam vào thực tiễn cuộc sống là nghĩa vụ, quyền lợi, trách nhiệm của mọi công dân, tổ chức, đoàn thể, của cả hệ thống chính trị. Thực hiện Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023, Lực lượng Cảnh sát biển đã phối hợp các bộ, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức nhiều hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm đưa nội dung Luật Cảnh sát biển Việt Nam đến với đông đảo các tầng lớp nhân dân trên cả nước và bạn bè quốc tế.
25/07/2020 01:29:00 PM Xem tiếp...

Đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ ngư dân, tàu cá Việt Nam khai thác hải sản trên biển, chống IUU

(Canhsatbien.vn) - Bảo vệ ngư dân hoạt động, khai thác hải sản trên biển luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Đảng, Nhà nước ta. Trước tình trạng nhiều tàu cá và ngư dân Việt Nam bị nước ngoài xua đuổi, bắt giữ, xử phạt, bị tàu cá các nước uy hiếp, tấn công, Cảnh sát biển Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan, tăng cường các biện pháp nhằm hỗ trợ, bảo vệ, ứng cứu ngư dân theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế.
25/07/2020 01:27:00 PM Xem tiếp...

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Biển Việt Nam và Cảnh sát biển Việt Nam

(Canhsatbien.vn) - Thực hiện Quyết định số 1563/QĐ-BTP ngày 13/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển đề mục Biển Việt Nam và đề mục Cảnh sát biển Việt Nam, chiều 21/7, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định các đề mục trên. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, Đồng chí Nguyễn Duy Thắng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã chủ trì cuộc họp, cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện các bộ, ngành liên quan.
22/07/2020 11:23:00 AM Xem tiếp...

Nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển theo Luật Cảnh sát biển Việt Nam

(Canhsatbien.vn) -  Kế thừa các quy định của Pháp lệnh Cảnh sát biển hiện hành, Điều 10 Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 quy định rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam.
26/06/2020 10:47:00 AM Xem tiếp...

Quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018

(Canhsatbien.vn) - Việc quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm đối với các tổ chức, cá nhân và cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển là rất cần thiết để bảo đảm cho Lực lượng Cảnh sát biển thực hiện đúng và đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình. Đồng thời, những quy định này cũng thống nhất với một số luật về quốc phòng, an ninh đang có hiệu lực thi hành.
25/06/2020 03:11:00 AM Xem tiếp...