Tuyên truyền biển, đảo cho hơn 300 cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

01/10/2020 04:00:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Chiều ngày 29/9, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức tuyên truyền về tình hình biển, đảo và Luật Cảnh sát biển Việt Nam 20218, truyền thống của Lực lượng Cảnh sát biển qua 22 năm xây dựng, trưởng thành, phát triển cho hơn 300 cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Quang cảnh buổi tuyên truyền.

Tại buổi tuyên truyền, Đại tá Lê Văn Thu – Chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã thông tin về tình hình an ninh biển, đảo; quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước về giải quyết các vấn đề trên biển hiện nay; âm mưu thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội ta của các thế thù địch trong thời gian vừa qua; những nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát biển năm 2018; truyền thống của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Qua buổi tuyên truyền đã giúp cho cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận thức sâu sắc đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội ta trong thời gian vừa qua, đồng thời hiểu hơn về chức năng, nhiệm vụ, truyền thống của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam… Qua đó, góp phần nâng cao lòng yêu nước, tinh thần cảnh giác cách mạng, tích cực tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn địa phương.

Đức Định

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com

Các tin liên quan