Tổng cục Chính trị khảo sát công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên tại BTL Vùng Cảnh sát biển 1

19/10/2020 05:13:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Ngày 19/10, đoàn công tác của Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam do Đại tá Đỗ Thanh Phong - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát, đánh giá công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên tại BTL Vùng Cảnh sát biển 1. Đại tá Trần Văn Rồng - Chính ủy BTL Vùng chủ trì làm việc với đoàn công tác.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Thượng tá Cao Xuân Quận - Chủ nhiệm Chính trị BTL Vùng đã báo cáo kết quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên giai đoạn 2016-2020 của đơn vị. Theo đó, những năm qua, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong toàn BTL Vùng đã quán triệt sâu sắc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của trên về công tác tuyên truyền miệng gắn với nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ hoạt động, thường xuyên đổi mới cả về nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức. Các nội dung thông tin tuyên truyền mang tính toàn diện, phong phú, kịp thời đưa các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình kinh tế, xã hội, chính trị, đối ngoại, an ninh, quốc phòng đến với cán bộ, chiến sĩ. Công tác nắm bắt dư luận xã hội trong đơn vị ngày càng được nâng cao, góp phần định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong tập thể quân nhân, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề mới nảy sinh trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thường xuyên được củng cố, kiện toàn theo hướng đủ về số lượng; chú trọng bồi dưỡng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; được bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách đãi ngộ và cơ sở vật chất, phương tiện.

Đại tá Đỗ Thanh Phong phát biểu kết luận buổi làm việc.

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ thêm những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn trong thực hiện công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên tại đơn vị. Đại tá Đỗ Thanh Phong ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên của đơn vị. Đồng chí Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn đề nghị, trong thời gian tới, cấp ủy các cấp trong BTL Vùng Cảnh sát biển 1 tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên. Phát huy tốt chức năng tham mưu, đề xuất của cơ quan chính trị các cấp trong việc nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Tiếp tục đổi mới phương thức, đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền miệng; nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ báo cáo viên các cấp. Công tác tuyên truyền miệng hướng về đơn vị cơ sở, thực hiện thông tin hai chiều, tích cực đối thoại trong tuyên truyền miệng, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc đặt ra từ yêu cầu nhiệm vụ.

Qua khảo sát, đánh giá công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên làm cơ sở để Cục Tuyên huấn tham mưu, xây dựng Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay”; sửa đổi, bổ sung quy chế “Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam”.

Lam Giang

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com

Các tin liên quan