Tàu CSB 2008 góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho ngư dân

20/08/2022 10:32:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Ngày 18/8, thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biển đảo Bạch Long Vỹ (Hải Phòng), Tàu CSB 2008/Hải đội 112/Hải đoàn 11/Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã tổ chức tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho ngư dân làm ăn trên biển.

Tổ công tác của Tàu đã tổ chức tuyên truyền cho 09 tàu cá, với trên 70 ngư dân, phát hơn 70 tờ rơi các loại, đồng thời tập trung tuyên truyền, chống khai thác IUU, Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018, Luật Biển Việt Nam năm 2012, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định pháp luật của các quốc gia có biển trong lĩnh vực khai thác thủy sản.

Tàu CSB 2008 tặng cờ Tổ quốc và phát tờ rơi tuyên truyền cho ngư dân.

Bên cạnh đó, Tổ công tác còn cung cấp thông tin các vùng biển được phép đánh bắt, vùng biển chồng lấn giữa các quốc gia; tình trạng các tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm về khai thác IUU và tình hình an ninh, trật tự trên biển kết hợp trao tặng cờ Tổ quốc cho các ngư dân.

Tổ công tác cùng chủ phương tiện tàu cá treo cờ Tổ quốc.

Hoạt động trên đã góp phần nâng cao nhận thức cho ngư dân về ý thức tôn trọng, chấp hành quy định pháp luật của Việt Nam và các nước trong khu vực về khai thác thủy sản trên biển, tiến tới chấm dứt tàu cá, ngư dân khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài và tự giác chấp hành pháp luật khi hoạt động trên biển, nhất là tại khu vực Vịnh Bắc Bộ./.

Vũ Đức Thảo

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com