Tập huấn toàn quốc Luật Cảnh sát biển Việt Nam

18/09/2020 03:59:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng ngày 18/9, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tập Luật Cảnh sát biển Việt Nam tại 74 điểm cầu trên toàn quốc. Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Quốc phòng.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường Bộ Quốc phòng có đại biểu Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương; đại biểu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ… Thủ trưởng Bộ Tư lệnh các quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh đoàn, binh chủng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc tham gia tập huấn tại điểm cầu các quân khu, quân đoàn, quân chủng…, các học viện, nhà trường. Đại biểu lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của các tỉnh, thành phố; đại biểu lãnh đạo các huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tham dự Hội nghị tập huấn tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Chỉ huy quân sự 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Quốc phòng.

Trong thời gian tập huấn, các cán bộ lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương được các báo cáo viên thuộc Viện Chiến lược Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển giới hiệu các nội dung về Chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về quản lý, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc; nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát biển Việt Nam và những nội dung chính trong Nghị định số 61/2019/NĐ-CP, ngày 10/7/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam…

Sau ½ ngày làm việc, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, tích cực, hội nghị tập huấn đã hoàn thành tốt nội dung đề ra. Hội nghị duy trì tập huấn bảo đảm chặt chẽ, chính quy, an toàn và hiệu quả, tập trung làm sáng tỏ những nội dung trọng tâm, sát thực tế đối tượng tập huấn. Các đồng chí tham gia hội nghị tập huấn được quán triệt, nắm vững những nội dung cơ bản, nội dung mới, triển khai thi hành hiệu quả Luật Cảnh sát biển Việt Nam bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trên phạm vi toàn quốc.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị tập huấn, Trung tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh: Luật Cảnh sát biển Việt Nam ra đời là kết quả của hoạt động lập pháp quan trọng nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan tới quản lý, bảo vệ biển đảo Việt Nam trong tình hình mới. Đồng thời, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về biển, đảo Tổ quốc; thể hiện tuyên bố mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước ta về quyết tâm bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biên bằng các biện pháp pháp luật, hòa bình, phù hợp với pháp luật quốc tế.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương cũng đề nghị các ban bộ ngành, các tổ chức chính trị xã hội trung ương, địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo tuyên truyền phổ biến sâu rộng Luật Cảnh sát biển, đặc biệt là các địa phương có biển; tích cực chủ động triển khai các giải pháp thi hành đồng bộ Luật trên toàn quốc, sớm đưa Luật Cảnh sát biển vào cuộc sống; phối kết hợp với các cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng, tạo mọi điều kiện cho Cảnh sát biển hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò là lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng chuyên trách của Nhà nước, làm nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển.

Minh Tuấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com

Các tin liên quan