Tài liệu Hội nghị trực tuyến tập huấn toàn quốc Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2020

11/09/2020 03:44:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Căn cứ Quyết định số 2307/QĐ-BQP ngày 23/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn toàn quốc Luật Cảnh sát biển Việt Nam, để đảm bảo cung cấp kịp thời, đầy đủ nội dung tài liệu cho cán bộ, đại biểu tham gia Hội nghị. Cổng Thông tin điện tử Cảnh sát biển trân trọng đăng tải toàn văn các chuyên đề trong Tài liệu tập huấn Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

 

Thông tin chi tiết xem tại File đính kèm.

Tai lieu tap huan Luat CSB VN nam 2020

Ban Biên tập

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com

Các tin liên quan