Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam, giai đoạn 2019-2023”

19/05/2022 03:39:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Ngày 19-5, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam, giai đoạn 2019-2023” (sau đây gọi tắt là Đề án) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 45 điểm cầu trong toàn quân. Thượng tướng Võ Minh Lương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có gần 1.600 đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương; đại biểu cấp ủy, chính quyền thuộc 28 tỉnh, thành phố có biển.

Thượng tướng Võ Minh Lương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Thừa ủy quyền của đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển trình bày báo cáo kết quả 3 năm (2019 - 2021) thực hiện Đề án: Trong 3 năm thực hiện Đề án vượt lên trên những thách thức của tình hình thế giới, khu vực, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Đề án luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các ban, bộ ngành Trung ương; sự tham gia tích cực, nghiêm túc, thống nhất, có trọng điểm với quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền địa phương đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân; động viên được ngư dân hăng hái vươn khơi, bám biển, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; đồng thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch về biển, đảo Việt Nam tạo sự đồng thuận trong xã hội về quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc. Thông qua thực hiện Đề án vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam ngày càng được khẳng định và nâng cao; thực sự là lực lượng chuyên trách, nòng cốt thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh chủ quyền, trật tự, an toàn trên biển.

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Đề án.

Tại Hội nghị, các báo cáo tham luận cũng nêu rõ tính hiệu quả trong việc phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển - Cơ quan Thường trực thực hiện Đề án của Bộ Quốc phòng; các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; các đơn vị lực lượng vũ trang với các cơ quan chức năng liên quan chủ động tham mưu triển khai tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở. Qua đó, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam; đồng thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân nâng cao nhận thức pháp luật, góp phần bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trên vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hội trường BTL Cảnh sát biển.

Đại diện tỉnh Nam Định phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Thời gian tới, nhằm phát huy kết quả đã đạt được của Đề án, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng đề nghị lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị; cấp ủy, chính quyền các địa phương (có biển) thực hiện tốt một số nội dung sau: Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, đơn vị lực lượng vũ trang và nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai Đề án trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong đó lực lượng Cảnh sát biển làm nòng cốt chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương trên địa bàn xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án. Tăng cường công tác biên soạn, in ấn, phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam để cán bộ, đảng viên, Nhân dân nâng cao hiểu biết về Luật Cảnh sát biển. Phát huy hơn nữa vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng, các thiết chế văn hóa - thông tin cơ sở; tăng cường số lượng, thời lượng các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, phóng sự tuyên truyền, phổ biến Luật. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương với các đơn vị Quân đội trong việc triển khai Đề án. Quan tâm đầu tư kinh phí, trang thiết bị, huy động các nguồn lực bảo đảm cho công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và triển khai thực hiện Đề án nói riêng.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra ấn phẩm báo chí tuyên truyền Luật Cảnh sát biển.

Thượng tướng Võ Minh Lương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trong dịp này, Bộ Quốc phòng đã quyết định khen thưởng cho 31 tập thể, 55 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án và trong Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, phổ biến để đưa Luật Cảnh sát biển Việt Nam đi vào cuộc sống./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án:

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đón tiếp Thượng tướng Võ Minh Lương.

Thượng tướng Võ Minh Lương - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng tham quan khu trưng bày mô hình tàu Cảnh sát biển.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày sách tại Hội nghị.

Đức Tĩnh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com