Hải đội 211 tuyên truyền biển đảo và chức năng, nhiệm vụ Cảnh sát biển cho giáo viên, học sinh

05/10/2020 03:34:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng 05/10, Hải đội 211/Hải đoàn 21/ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp xã đoàn Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tuyên truyền về tình hình biển, đảo và chức năng, nhiệm vụ của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cho 865 giáo viên, học sinh trường THCS Trần Hưng Đạo.

Quang cảnh buổi tuyên truyền.

Tại hội nghị, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Trường - Chính trị viên Hải đội 211 đã tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam, Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982; chức năng, nhiệm vụ của Cảnh sát biển theo Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 và đường lối quan điểm chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước về giải quyết các vấn đề trên biển và tình hình an ninh, trật tự trên các vùng biển, đảo Việt Nam trong thời gian gần đây.

Thông qua Hội nghị nhằm tuyên truyền khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương biển đảo cho cán bộ, giáo viên, học sinh của trường Trần Hưng Đạo đồng thời tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giúp cho giáo viên, học sinh nắm và hiểu hơn về chức năng, nhiệm vụ của Cảnh sát biển, vai trò của Cảnh sát biển trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, xây dựng tốt mối quan hệ đoàn kết quân - dân, quyết tâm làm chủ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Mạnh Trường

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com

Các tin liên quan