Hải đội 102 tuyên truyền Luật Cảnh sát biển cho cán bộ cơ sở địa phương

24/07/2022 03:21:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Chiều 22/7, Hải đội 102/Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp Sở Tư pháp Hà Tĩnh tổ chức tuyên truyền về Luật Cảnh sát biển và các quy định về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định cho đội ngũ cán bộ cơ sở trên địa bàn thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Cán bộ Hải đội 102 phát tờ rơi tuyên truyền cho người dân.

Tại chương trình, báo cáo viên của Hải đội 102 đã tuyên truyền về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng trong quản lý, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc; Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và các điều ước quốc tế về biển mà Việt Nam là thành viên; Luật Cảnh sát biển Việt Nam trong đó tập trung vào vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam; Luật Biên phòng Việt Nam… các qui định về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định; các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của EC về chống IUU gắn với việc nâng cao cảnh giác, xây dựng thế trận lòng dân trên biển vững chắc, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Quang cảnh buổi tuyên truyền.

Thông qua buổi tuyên truyền đã giúp cho đội ngũ hòa giải viên, tuyên truyền viên cơ sở và ngư dân nâng cao kiến thức pháp luật và trách nhiệm trong việc phối hợp cùng Lực lượng Cảnh sát biển xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biển, đảo của Tổ quốc.

                                                                                            Duy Thuần

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com