Đoàn Trinh sát số 1: Đơn vị điểm tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ bằng hình thức sân khấu hoá

09/11/2022 04:11:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa của Hiến pháp, pháp luật; nâng cao ý thức chấp hành Pháp luật Nhà nước, Kỷ luật Quân đội; thực hiện lối sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; gắn công tác tuyên truyền, phổ biến với thi hành, bảo vệ pháp luật, kỷ luật và phát huy dân chủ ở cơ sở, chiều 08/11, Đoàn Trinh sát số 1 đã tổ chức diễn đàn về chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội với chủ đề: “Nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.

Tiết mục nhảy dân vũ sôi nổi “Ước mơ chiến sĩ” và ca khúc “Vang ca Ngày Pháp luật Việt Nam” do Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ đơn vị biểu diễn.

Diễn đàn là nội dung tiếp nối chuỗi các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật Việt Nam” của đơn vị được tổ chức thường xuyên, liên tục, trong đó trọng tâm từ ngày 21/10/2022 đến ngày 21/11/2022 đã thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ trong Đoàn Trinh sát số 1, Đoàn ĐNPCTP Ma tuý số 1 tham gia với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, thiết thực như: Hoạt động “Tủ sách pháp luật”; tổ chức học tập “Sổ tay pháp luật Cảnh sát biển” gắn với thực hiện quy định “Mỗi ngày học một điều luật”; sinh hoạt chính trị, tuyên truyền, phổ biến pháp luật..vv..

Tiểu phẩm Bữa nhậu đáng nhớ do đoàn viên Đoàn cơ sở biểu diễn.

“Ngày Pháp luật Việt Nam” năm 2022, Đoàn Trinh sát số 1 được Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển giao làm đơn vị điểm tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ bằng hình thức sân khấu hoá, vì vậy ngay từ tháng 9/2022, Đảng uỷ, chỉ huy Đoàn Trinh sát số 1 đã phân công cho Tổ giáo viên Phổ biến giáo dục pháp luật của Đoàn cùng với Đoàn cơ sở, Hội Phụ nữ cơ sở biên soạn nội dung, kịch bản, xây dựng kế hoạch và tổ chức luyện tập chu đáo. Các nội dung trong chương trình Diễn đàn bao gồm các tiểu phẩm kịch nói về phòng chống tác hại của rượu, bia; Luật giao thông đường bộ; các ca khúc vui nhộn về văn hoá giao thông, về người lính… và mạn đàm trao đổi về các tình huống xoay quanh việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị đối với cán bộ, chiến sĩ hiện nay, nhất là cán bộ, chiến sĩ trẻ, đã nhận được sự hưởng ứng, khích lệ nhiệt tình của cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm giáo dục, động viên cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

                                                                                        Ngọc Tân

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com