Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ

13/11/2021 10:54:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thực hiện lối sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ của đơn vị.

Thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức quán triệt, phổ biến sâu rộng nội dung trong các văn bản pháp luật, tập trung vào các vấn đề liên quan trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và học tập, công tác của bộ đội. Qua đó, đã góp phần làm tốt công tác giáo dục xây dựng ý thức và nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về lợi ích của việc tôn trọng, chấp hành pháp luật, kỷ luật; 100% cán bộ, chiến sĩ nắm vững vai trò, ý nghĩa của Ngày Pháp luật, đề cao trách nhiệm cá nhân trong tham gia xây dựng nền nếp chính quy, quản lý và rèn luyện kỷ luật, thực hiện tốt lối sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng thường xuyên chú trọng xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong chấp hành pháp luật, kỷ luật; phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật hoặc lệch chuẩn đạo đức xã hội và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển” gắn với đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng nhận thức về những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm, trọng tâm là lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh Covid-19, sử dụng mạng xã hội… kịp thời biểu dương, lan tỏa những nhân tố tích cực, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong toàn cơ quan, đơn vị.

Để Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 trở thành ngày hội học tập, sinh hoạt chính trị sâu rộng và hiệu quả, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, thiết thực và cụ thể như chủ động tuyền truyền Ngày Pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng: báo chí, phát thanh, truyền hình, truyền thanh nội bộ và tuyên truyền, cổ động trực quan; gắn thực hiện Ngày Pháp luật với các nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua Quyết thắng, đợt thi đua cao điểm, các cuộc vận động của các cấp, các ngành và phong trào hoạt động của các tổ chức quần chúng như tọa đàm, trao đổi, sân khấu hóa, giáo dục ngoại khóa... về xây dựng, thực thi pháp luật, quản lý và duy trì kỷ luật trong đơn vị.

Hải đội 422/ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức tọa đàm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, kỷ luật mới được ban hành và sửa đổi, bổ sung. Tập trung vào quy trình, thẩm quyền xử lý vi phạm kỷ luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam; thẩm quyền khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đối với quân nhân phạm tội; các vấn đề liên quan đến an toàn giao thông, quy định pháp luật về chế độ, chính sách đối với quân nhân và các vấn đề khác tới 100% cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị. Phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở; tổ chức phát động phong trào đọc, nghiên cứu các văn bản pháp luật tại thư viện Bộ Tư lệnh Vùng, phòng Hồ Chí Minh, câu lạc bộ và tủ sách pháp luật ở các cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh học tập, nghiên cứu tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan gắn với thực hiện tốt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023”. Tích cực, chủ động củng cố và làm mới hệ thống bảng, biển, pano, áp phích trong khuôn viên cơ quan, đơn vị. Tổ chức duy trì nghiêm chế độ, nền nếp xây dựng chính quy, quản lý và rèn luyện kỷ luật, chấp hành nghiêm các quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thực hiện có hiệu quả hoạt động của “Tủ sách Pháp luật”; tổ chức học tập “Sổ tay pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam” gắn với thực hiện Quy định “Mỗi ngày học một điều luật” bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc.

Hưởng ứng, thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021, các cơ quan, đơn vị trong toàn Bộ Tư lệnh Vùng đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức quần chúng địa phương nơi đơn vị đóng quân cũng như các địa phương đã ký kết Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức khác nhau như: tuyên truyền miệng, phát tờ rơi, triển khai, hướng dẫn tham gia Cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương”… Đồng thời, các tàu đang thực hiện nhiệm vụ trên biển đã tổ chức tuyên truyền cho 79 lượt tàu cá/ 743 lượt thuyền viên chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong đánh bắt, khai thác thuỷ hải sản và không vi phạm vùng biển nước ngoài.

Thông qua việc hưởng ứng, thực hiện Ngày Pháp luật, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển đã nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò và tầm quan trọng cũng như lợi ích của việc tuân thủ và chấp hành Hiến pháp, pháp luật, góp phần hạn chế các vụ việc vi phạm kỷ luật thông thường, ngăn ngừa vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, vi phạm pháp luật trong toàn đơn vị. Từ đó, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, phát huy tinh thần trách nhiệm trong xây dựng nền nếp chính quy, quản lý và rèn luyện kỷ luật, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trên vùng biển đảo, thềm lục địa phía Tây Nam của Tổ quốc.

 Khánh Nhân

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com