Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật nâng cao ý thức cho ngư dân trong khai thác thủy sản trên biển

(Canhsatbien.vn) - Một trong 7 nhóm nhiệm vụ chính của Lực lượng Cảnh sát biển được quy định tại Điều 8 Luật Cảnh sát biển Việt Nam là: thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
20/07/2021 09:18:00 AM Xem tiếp...

Hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam 6 tháng đầu năm 2021

(Canhsatbien.vn) - Theo Điều 13 của Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018, Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát người, tàu thuyền, hàng hóa, hành lý,… nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên biển.
13/07/2021 03:27:00 AM Xem tiếp...

Các biện pháp công tác Cảnh sát biển trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn trên biển theo quy định của Luật Cảnh sát biển

(Canhsatbien.vn) - Biện pháp công tác Cảnh sát biển là cách thức tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Lực lượng. Thực tiễn nhu cầu tăng cường sử dụng Lực lượng Cảnh sát biển trong quản lý bảo vệ vùng biển cũng như yêu cầu nội tại xây dựng, phát triển Lực lượng đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng, áp dụng biện pháp công tác trong tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cảnh sát biển.
09/07/2021 02:56:00 AM Xem tiếp...

Trạm Cảnh sát biển số 4 tuyên truyền pháp luật cho ngư dân trên đảo Thổ Chu

(Canhsatbien.vn) - Thực hiện tháng hành động cao điểm về tấn công, trấn áp tội phạm ma túy và tội phạm vi phạm pháp luật trên biển, trong thời gian qua, Trạm Cảnh sát biển số 4 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã làm tốt công tác tuyên truyền cho ngư dân trên xã Đảo Thổ Châu.
01/07/2021 03:41:00 PM Xem tiếp...

Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại thị xã Quảng Yên

(Canhsatbien.vn) - Nhằm kịp thời hỗ trợ, động viên bà con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và các cháu học sinh vượt khó vươn lên trong học tập, ngày 30/6, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp Ban Dân vận Tỉnh uỷ Quảng Ninh tổ chức Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên.
30/06/2021 04:30:00 AM Xem tiếp...

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hỗ trợ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn

(Canhsatbien.vn) - Sáng 30/6, tại xã Bình Thạnh, Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, BTL Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà cho các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho bà con ngư dân.
30/06/2021 03:48:00 AM Xem tiếp...

Đặc thù và yêu cầu đặt ra đối với hoạt động điều tra hình sự của Lực lượng Cảnh sát biển

(Canhsatbien.vn) - Hoạt động điều tra hình sự (ĐTHS) là hoạt động điều tra theo pháp luật tố tụng hình sự của cơ quan điều tra (CQĐT) và các cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra nhằm xác định sự thật vụ án, lập hồ sơ đề nghị xử lý, tìm ra nguyên nhân và điều kiện phạm tội, yêu cầu các cơ quan hữu quan áp dụng các biện pháp khắc phục và ngăn ngừa.
30/06/2021 01:44:00 AM Xem tiếp...

Một số yêu cầu trong công tác phối hợp quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, an toàn trên biển

(Canhsatbien.vn) - Thực thi pháp luật trên biển là một hoạt động quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước trên biển. Hiện nay, có nhiều lực lượng được pháp luật giao nhiệm vụ thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước trên biển, trong đó Cảnh sát biển là lực lượng chuyên trách của Nhà nước, làm nòng cốt trong thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển. Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, hoạt động phối hợp, hiệp đồng giữa Cảnh sát biển với các cơ quan, ban ngành, lực lượng, địa phương liên quan đóng vai trò quan trọng, là yêu cầu cấp thiết, đòi hỏi phải được thực hiện chặt chẽ, nhịp nhàng, đồng bộ và hiệu quả.
29/06/2021 01:27:00 PM Xem tiếp...

Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Cảnh sát biển giai đoạn 2010 - 2020 góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về bảo vệ chủ quyền biển, đảo

(Canhsatbien.vn) - Ngày 24/5/2005, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 48-NQ/TW về Chiến lược Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, trong đó xác định: Đến năm 2010, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quốc phòng, an ninh nhằm xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân; thể chế hóa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố và xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh, quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc bảo vệ Tổ quốc. Hoàn thiện pháp luật về biên giới quốc gia, vùng biển, vùng trời; về tổ chức, hoạt động của lực lượng vũ trang Nhân dân; sau năm 2010, xây dựng mới các đạo luật về phòng thủ dân sự, giáo dục quốc phòng, bảo vệ các mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia, chống khủng bố…
28/06/2021 01:40:00 PM Xem tiếp...

Văn bản quy phạm pháp luật về công tác phối hợp giữa Lực lượng Cảnh sát biển với các lực lượng khác

(Canhsatbien.vn) - Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng chuyên trách của Nhà nước, làm nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển. Ngoài Cảnh sát biển Việt Nam, còn có các lực lượng khác cũng thực hiện nhiệm vụ trên biển như: Hải quân, Không quân, Dân quân tự vệ biển, Bộ đội Biên phòng, Công an, Hải quan, Kiểm ngư, Thanh tra Hàng hải,… Do đó, việc nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, bảo đảm phát huy sức mạnh tổng hợp của nhiều lực lượng trong quản lý, bảo vệ biển đảo Tổ quốc là nhu cầu tất yếu khách quan.
28/06/2021 02:14:00 AM Xem tiếp...