Tiểu đoàn Thông tin/Bộ Tham mưu Cảnh sát biển thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc

02/03/2022 09:00:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Ngay từ những ngày đầu thành lập, cùng với sự hình thành, phát triển và lớn mạnh của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, ngành Thông tin Cảnh sát biển nói chung và Tiểu đoàn Thông tin nói riêng luôn được Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, Bộ Tham mưu qua các thời kỳ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng ngày một chính quy, đủ sức thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc (TTLL) trong mọi tình huống.

Đại tá Đào Anh Tú - Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển và Thủ trưởng các phòng, ban trực thuộc Bộ Tham mưu Cảnh sát biển chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Tiều đoàn Thông tin.

Ngày 02/3/2006, Đại đội Thông tin (nay là Tiểu đoàn Thông tin) được thành lập trực thuộc Phòng Tham mưu/Cục Cảnh sát biển (nay là Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển). Kể từ đó đến nay, ngày 02/3 hằng năm trở thành Ngày truyền thống của Tiểu đoàn Thông tin.

Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, từ những ngày đầu thành lập với 32 cán bộ, nhân viên và vài máy móc thiết bị đơn sơ, cơ sở vật chất bảo đảm còn thiếu thốn, với tinh thần, ý chí khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ, Đại đội Thông tin luôn tích cực, chủ động, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm TTLL vô tuyến điện, hữu tuyến điện, quân bưu phục vụ thủ trưởng, cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển chỉ huy, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn Lực lượng. Trong 12 năm (từ 2006 đến 2018), được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, thủ trưởng các cấp, sự chỉ đạo về chuyên môn của Phòng Thông tin/Bộ Tham mưu Cảnh sát biển, Đại đội Thông tin đã bảo đảm TTLL thông suốt, vững chắc, kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn với hàng chục ngàn phiên liên lạc với các đối tượng, hàng ngàn lượt tàu đang hoạt động trên biển, tỉ lệ thông tin luôn đạt chỉ tiêu nghị quyết hàng năm; thực hiện chuyển nhận hàng chục nghìn công văn, văn kiện; tham gia các nhiệm vụ đặc biệt như đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo năm 2014 được thủ trưởng các cấp khen thưởng, đánh giá cao.

 

Bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, vững chắc, kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn cho cơ quan Bộ Tư lệnh.

Trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam và sự phát triển lớn mạnh của Lực lượng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã ra Quyết định số 3161/QĐ-BTL ngày 27/6/2018 về tổ chức lại Đại đội Thông tin trực thuộc Bộ Tham mưu thành Tiểu đoàn Thông tin. Tháng 12/2019, Chi bộ Tiểu đoàn Thông tin được nâng cấp lên thành Đảng ủy Tiểu đoàn với 3 Chi bộ trực thuộc. Đây là sự kiện đánh dấu bước trưởng thành toàn diện và là điều kiện thuận lợi để Tiểu đoàn hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. 

 

Nghi thức chào cờ trang trọng trong Lễ công bố Quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận Tiểu đoàn Thông tin.

Hiện nay, đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong Tiểu đoàn thường xuyên được thủ trưởng các cấp quan tâm kiện toàn, bồi dưỡng. Quân số toàn Tiểu đoàn là 55 đồng chí, riêng đội ngũ sĩ quan là 14 đồng chí được đào tạo cơ bản, có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt. Tháng 8/2020, Tiểu đoàn Thông tin được quan tâm chuyển sang vị trí nhà ở, nhà làm việc mới, cơ sở vật chất khang trang, máy móc thiết bị thông tin được quan tâm bổ sung, đồng bộ ngày càng tiên tiến, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Tiểu đoàn trong tình hình mới.

Kỷ niệm 16 năm Ngày truyền thống đơn vị, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong toàn Tiểu đoàn quyết tâm phấn đấu, tích cực, chủ động tham gia các hoạt động chuẩn bị huấn luyện, làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt từ huấn luyện cán bộ, chuẩn bị hệ thống văn kiện, giáo án, các mô hình học cụ, cơ sở vật chất đầy đủ phục vụ công tác huấn luyện năm 2022 và phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời hưởng ứng tháng Thanh niên và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, hướng tới Đại hội Chi đoàn Tiểu đoàn Thông tin nhiệm kỳ 2021 - 2023, cán bộ, đoàn viên trong Tiểu đoàn luôn nêu cao tinh thần quyết tâm, thi đua xung kích trong tham gia các hoạt động chào mừng, chủ động sáng tạo trong công tác chuyên môn, gương mẫu trách nhiệm trong chấp hành các nền nếp chế độ, đảm bảo lễ tiết tác phong, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát huy truyền thống 16 năm xây dựng và phát triển, với phương châm đảm bảo TTLL “Kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn”, trong thời gian tới, toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Tiểu đoàn Thông tin nguyện sẽ cố gắng nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy tốt hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển”, hình ảnh người chiến sĩ thông tin, tiếp tục nêu cao ý chí quyết tâm và tinh thần đoàn kết, gắn bó, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó; góp phần tích cực xây dựng Ngành Thông tin Cảnh sát biển ngày càng chính quy, phát triển, góp phần xây dựng Bộ Tham mưu Cảnh sát biển vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu"xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển “Chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, đóng góp một phần công sức cho công cuộc xây dựng đất nước, bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.

Xuân Tùng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com

Các tin liên quan