Quy định về quy trình kiểm tra, kiểm soát trên biển của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam

(Canhsatbien.vn) - Quy định về quy trình kiểm tra, kiểm soát trên biển của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Quy định về kiểm tra tàu biển

(Canhsatbien.vn) - Quy định về kiểm tra tàu biển