Chuẩn bị tốt các mặt công tác cho tập huấn toàn quốc Luật Cảnh sát biển

(Canhsatbien.vn) - Sáng ngày 09/9, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tổ chức họp, báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn toàn quốc Luật Cảnh sát biển. Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP chủ trì thông qua công tác chuẩn bị cho đợt tập huấn.
09/09/2020 04:28:00 PM Xem tiếp...

Pháp điển đề mục Cảnh sát biển Việt Nam

(Canhsatbien.vn) - Pháp điển hóa là hình thức cao nhất của sắp xếp, hệ thống hóa pháp luật; được thực hiện nhằm mục đích bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật; nâng cao hiệu quả, hiệu lực và giá trị điều chỉnh của pháp luật. Đây là hoạt động quan trọng trong công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, đẩy nhanh tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Kết quả công tác pháp điển là xây dựng được một hệ thống các quy phạm pháp luật với cơ cấu hợp lý, khoa học, toàn diện, đồng bộ, thống nhất điều chỉnh đối với một ngành, lĩnh vực cụ thể; tạo điều kiện, hỗ trợ cơ quan, tổ chức, cá nhân dễ dàng tiếp cận trong quá trình tuân thủ pháp luật, sử dụng pháp luật, áp dụng pháp luật, thi hành pháp luật trong thực tiễn.
03/09/2020 09:19:00 AM Xem tiếp...

Tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thi tìm hiểu về Luật Cảnh sát biển Việt Nam

(Canhsatbien.vn) - Tối ngày 26/8, Đoàn thanh niên Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức thi tìm hiểu về Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Tham gia cuộc thi gồm có 4 đội gồm: Đoàn Cơ sở Hải đội 301, Đoàn Cơ sở Hải đoàn 32, Đoàn Cơ sở Phòng Tham mưu và Đoàn Cơ sở khối Cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng.
28/08/2020 08:02:00 AM Xem tiếp...

Thông tư số 177/2019/TT-BQP: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Cảnh sát viên, Trinh sát viên của Cảnh sát biển Việt Nam

(Canhsatbien.vn) - Ngày 30/11/2019, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 177/2019/TT-BQP quy định tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức và mẫu Giấy chứng nhận Cảnh sát viên, Trinh sát viên của Cảnh sát biển Việt Nam.
27/08/2020 09:12:00 AM Xem tiếp...

Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ gìn vùng biển hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn

(Canhsatbien.vn) - Biển Đông hiện nay được đánh giá là vùng biển có tranh chấp phức tạp nhất thế giới, không chỉ liên quan đến lợi ích của các quốc gia ven Biển Đông mà còn liên quan đến lợi ích chính trị của nhiều cường quốc trên thế giới. Các tình huống liên quan tới quốc phòng - an ninh trên Biển Đông liên tiếp xảy ra do chiến lược, tham vọng kiểm soát biển của một số nước lớn. Cùng với đó, các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia về ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm pháp luật cũng diễn biến ngày một phức tạp. Trong bối cảnh tình hình đó, yêu cầu nhiệm vụ của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam ngày càng trở nên đa dạng, nặng nề hơn.
26/08/2020 03:16:00 AM Xem tiếp...

Sử dụng biện pháp vũ trang đối với cướp biển và cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền trên biển theo Luật pháp quốc tế

(Canhsatbien.vn) - Công ước về Luật Biển quốc tế năm 1982 UNCLOS không đề cập nhiều tới việc sử dụng vũ lực. Nguyên tắc chung được hiểu là sử dụng vũ lực chỉ khi cần thiết và hợp lý cho mục đích bảo đảm các hành động tương xứng với hoàn cảnh được cho phép theo tập quán luật quốc tế hoặc hiệp ước đang được thi hành; như các quy định về điều tra nghề cá và bảo vệ môi trường hoặc luật về nhân quyền.
26/08/2020 03:10:00 AM Xem tiếp...

Phạm vi hoạt động của Lực lượng Cảnh sát biển theo Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018

(Canhsatbien.vn) - Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 là văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất về Lực lượng Cảnh sát biển và có vị trí, ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển, trưởng thành của Lực lượng. Cùng với các quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,… Luật Cảnh sát biển Việt Nam đã quy định rõ phạm vi hoạt động của Cảnh sát biển. Qua đó tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho tổ chức và hoạt động của Lực lượng, trực tiếp góp phần nâng cao vị thế, sức mạnh của Cảnh sát biển Việt Nam và tăng cường hiệu quả quản lý, bảo vệ biển trong tình hình mới.
26/08/2020 03:06:00 AM Xem tiếp...

Kết quả một năm tổ chức thực hiện Luật Cảnh sát biển Việt Nam và những vấn đề đặt ra cho Lực lượng Cảnh sát biển trong giai đoạn tiếp theo

(Canhsatbien.vn) - Luật Cảnh sát biển Việt Nam gồm 8 Chương, 41 Điều, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2019. Đây là văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất, có ý nghĩa chính trị và tầm quan trọng đặc biệt; là nền tảng pháp lý vững chắc, chuyên biệt trong hệ thống pháp luật để Lực lượng Cảnh sát biển xây dựng, phát triển theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tạo cơ sở nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ Cảnh sát biển, đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ biển đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.
25/08/2020 03:39:00 PM Xem tiếp...