Trao quyết định thăng, phong quân hàm sĩ quan năm 2020 khối cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển

27/05/2020 08:56:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Chiều 26/5, Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển trao quyết định thăng, phong quân hàm sĩ quan từ cấp trung tá trở xuống năm 2020 cho 53 đồng chí cán bộ khối cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. Dự và trao quyết định có: Trung tướng Hoàng Văn Đồng – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển; Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Cảnh sát biển.

Trung tướng Hoàng Văn Đồng trao quyết định thăng, phong quân hàm sĩ quan cho các đồng chí cán bộ từ cấp thiếu tá lên trung tá.

Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết trao quyết định thăng, phong quân hàm sĩ quan cho các đồng chí cán bộ cấp úy.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Hoàng Văn Đồng nhấn mạnh: Thăng, phong quân hàm và nâng lương cho cán bộ là một nội dung rất quan trọng trong công tác cán bộ thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ trong Quân đội. Đây là hình thức ghi nhận công lao đóng góp của cán bộ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhằm khích lệ, động viên cán bộ phấn đấu nâng cao phẩm chất năng lực công tác, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng ý thức chấp hành nghiêm kỷ luật, không ngừng tu dưỡng về phẩm chất đạo đức của người cán bộ cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Hoàng Văn Đồng phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy – Chính ủy Cảnh sát biển cho biết: Ngay từ đầu năm, Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển đã chỉ đạo cấp ủy các cơ quan, đơn vị trong toàn Lực lượng rà soát, đánh giá cụ thể tỉ mỉ, cân nhắc từng nhân sự, bảo đảm đúng quy trình, nguyên tắc; vận dụng theo hướng có lợi nhất cho cán bộ, đồng thời cũng kiên quyết để lại những đồng chí chưa đủ tiêu chuẩn, vi phạm kỷ luật, ý thức trách nhiệm chưa cao, hoàn thành nhiệm vụ ở mức độ trung bình để giáo dục, rèn luyện cán bộ. Trong năm 2020, Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển đã xét đề nghị và ra quyết định thăng quân hàm, nâng lương cán bộ từ cấp trung tá trở xuống tổng số 369 đồng chí (trong đó khối cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển 53 đồng chí); để lại không đề nghị, không ra quyết định thăng quân hàm, nâng lương tổng số 11 đồng chí.

Trung tướng Hoàng Văn Đồng yêu cầu các đồng chí cán bộ nhận quyết định đợt này tiếp tục xây dựng ý chí quyết tâm, phát huy cao vai trò trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ; không được thỏa mãn dừng lại, tích cực học tập, rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong công tác để 100% các đồng chí được thăng, phong quân hàm hôm nay trong thời gian tới được thăng quân hàm đúng niên hạn; tiếp tục thi đua lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Cảnh sát biển làn thứ V nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đức Hạnh – Nguyễn Lương

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com