Công bố Quyết định về tổ chức biên chế và điều động, bổ nhiệm cán bộ Hải đoàn 42

12/05/2019 01:34:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng 11/5, tại Phú Quốc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định về tổ chức biên chế và điều động, bổ nhiệm cán bộ Hải đoàn 42 trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4. Trung tướng Hoàng Văn Đồng - Chính ủy Cảnh sát biển chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện các cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cùng thủ trưởng, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan đơn vị và toàn thể cán bộ khối cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng và Hải đoàn.

Trung tướng Hoàng Văn Đồng - Chính ủy Cảnh biển chủ trì Hội nghị.

Đại diện cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển công bố trước Hội nghị Quyết định của Tư lệnh Cảnh sát biển về triển khai tổ chức lại Hải đội 402 thành Hải đoàn 42 và Quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ Hải đoàn 42 trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.

Trung tướng Hoàng Văn Đồng trao quyết định điều động bổ nhiệm cán bộ Hải đoàn 42.

Thay mặt Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Trung tướng Hoàng Văn Đồng - Chính ủy Cảnh sát biển trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ Hải đoàn 42 cho 27 đồng chí cán bộ. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Trung tướng Hoàng Văn Đồng nhấn mạnh: Việc tổ chức lại Lực lượng Cảnh sát biển nói chung, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 nói riêng và thành lập Hải đoàn 42 là dấu ấn quan trọng thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Lực lượng Cảnh sát biển, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền, giữ gìn và thực thi pháp luật trên biển trong tình hình mới. Điều này đồng thời cũng khẳng định vai trò, ý nghĩa sâu sắc của Đề án xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đến năm 2020.

Để khắc phục những khó khăn trong thời gian tới, đồng chí Chính ủy Cảnh sát biển đề nghị: Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng, cán bộ Hải đoàn 42 và các cơ quan chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng cần quán triệt tốt các nhiệm vụ sau: Một là, Đảng ủy, BTL Vùng cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo để sớm ổn định về tổ chức và hoạt động của Hải đoàn 42. Hai là, làm tốt công tác quán triệt, giáo dục, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị chuẩn bị chu đáo trên tất cả các lĩnh vực cho Hội nghị công bố và ra mắt Hải đoàn 42. Ba là, chỉ đạo, hướng dẫn thành lập mới các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân các cấp theo đúng quy định. Bốn là, nhanh chóng ổn định, bố trí nơi ăn, nghỉ, học tập, sinh hoạt và công tác cho các cơ quan đơn vị trong Hải đoàn bảo đảm thống nhất, khoa học. Năm là, các cơ quan thuộc Bộ Tư lệnh Vùng phải quan tâm chỉ đạo Hải đoàn về mặt nghiệp vụ, đặc biệt là chỉ đạo, hướng dẫn Hải đoàn xây dựng các hồ sơ, mẫu biểu, quy chế, quy định trong tổ chức và hoạt động ngành, đảm bảo trong thời gian nhanh nhất, các cơ quan của Hải đoàn phải nắm chắc, thành thạo về mặt nghiệp vụ để đi vào hoạt động và hoạt động có hiệu quả. Sáu là, trong thời gian tới, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cần làm tốt công tác chuẩn bị và luyện tập cho Hội nghị công bố quyết định và ra mắt Hải đoàn 42 bảo đảm trang trọng, nghiêm túc đúng kế hoạch, an toàn và tiết kiệm.

Quang cảnh Hội nghị.

Trung tướng Hoàng Văn Đồng - Chính ủy Cảnh sát biển tin tưởng rằng: với sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sát sao của Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và niềm vinh dự, tự hào, xác định trách nhiệm to lớn, sự quyết tâm khắc phục khó khăn của mỗi cán bộ, chiến sĩ, Hải đoàn 42 sẽ sớm đi vào hoạt động và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nói riêng và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển nói chung trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự và an toàn trên vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đức Tĩnh

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com