Bàn giao Cổng thông tin điện tử về Cục Chính trị Cảnh sát biển quản lý

31/12/2021 02:06:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng 31/12, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ quản lý toàn diện Cổng Thông tin điện tử. Thiếu tướng Bùi Quốc Oai – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển chủ trì hội nghị.

Đại tá Lê Đình Cường – Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển và Đại tá Trần Văn Xuân – Phó Chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển dự, ký biên bản bàn giao. Cùng dự có Thủ trưởng và đại diện các cơ quan chức năng của Bộ Tham mưu, Cục Chính trị; cán bộ, biên tập viên, phóng viên, nhân viên Cổng Thông tin điện tử Cảnh sát biển.

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển phát biểu tại hội nghị.

Theo Quyết định số 19403/QĐ-BTL ngày 23/12/2021 của Tư lệnh Cảnh sát biển, từ ngày 01/01/2022 Cục Chính trị Cảnh sát biển sẽ quản lý toàn diện Cổng thông tin điện tử (bao gồm: cơ cấu tổ chức, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quân số, trang bị kỹ thuật, cơ sở vật chất và tất cả các mặt công tác của Cổng thông tin điện tử). Sau khi tiếp nhận Cổng thông tin điện tử, Cục Chính trị có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động, đề xuất kiện toàn các chức danh theo quy định và lựa chọn nhân sự trong toàn Lực lượng, đề xuất tăng cường quân số cho Cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Cổng thông tin điện tử Cảnh sát biển được thành lập và xây dựng theo mô hình cơ quan báo điện tử, có biểu tổ chức biên chế độc lập và các chức danh chuyên trách trực thuộc Bộ Tham mưu Cảnh sát biển. Từ khi được thành lập đến nay, Cổng thông tin điện tử đã thực hiện tốt vai trò là kênh thông tin chính thức của Lực lượng Cảnh sát biển (canhsatbien.vn). Bên cạnh đó, Cổng thông tin điện tử Cảnh sát biển còn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ mà Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh giao là cơ quan thường trực, trực tiếp tổ chức thực hiện việc xuất bản Tạp chí Cảnh sát biển Việt Nam.

Đại tá Lê Đình Cường - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển và Đại tá Trần Văn Xuân - Phó Chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển trao, nhận biên bản bàn giao.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Bùi Quốc Oai yêu cầu các cơ quan, đơn vị, trực tiếp là Cục Chính trị, Cổng thông tin điện tử kịp thời chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn lại Cổng thông tin điện tử trên cơ sở kế thừa về tổ chức, biên chế, quân số, chức danh, trang bị kỹ thuật, cơ sở vật chất hiện có… gắn với đổi mới mô hình tổ chức hoạt động; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên, đảm bảo có đủ phẩm chất, năng lực thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục phát huy vai trò, hiệu quả kênh thông tin, tuyên truyền chính thống của Lực lượng Cảnh sát biển, đạt được mục tiêu đề ra, phát triển ngang tầm cùng với sự phát triển Lực lượng trong thời gian tới.

Minh Châu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com