Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác báo chí, xuất bản về hoạt động quân sự quốc phòng

11/01/2023 08:24:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Chiều 11/1, tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác báo chí, xuất bản năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Thiếu tướng Lê Xuân Sang - Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, thừa ủy quyền của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chỉnh ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam; đại biểu các cơ quan chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng; Thủ trưởng cơ quan chính trị các đơn vị trong toàn quân; các đồng chí lãnh đạo cơ quan báo chí; đại diện các tập thể, cá nhân trong và ngoài Quân đội được khen thưởng trong công tác báo chí năm 2022. 

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2022, công tác báo chí, xuất bản trong toàn quân luôn bám sát chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị. Công tác báo chí, xuất bản được các cơ quan, đơn vị trong toàn quân triển khai chủ động, nền nếp, thống nhất, chất lượng, hiệu quả, có bước chuyển biến tiến bộ, góp phần thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị. 

Báo chí trong và ngoài Quân đội đã tích cực tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đáp ứng nhu cầu thông tin, giáo dục, động viên, nâng cao đời sống tinh thần của bộ đội và nhân dân; góp phần định hướng dư luận xã hội, nâng cao hình ảnh, uy tín, vị thế của Quân đội, Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới. 

Trong đó, các cơ quan báo chí Quân đội thường xuyên bám sát chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng cục Chính trị, tổ chức tuyên truyền kịp thời, đậm nét các sự kiện chính trị trong nước, quốc tế và các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước, quân đội; hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội. 

Đồng thời, báo chí Quân đội thường xuyên chú trọng tuyên truyền thành quả đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; tuyên truyền kịp thời, đậm nét hơn 120 sự kiện đối ngoại quốc phòng ở tất cả các cấp, cả trong và ngoài nước trong năm 2022.

Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Trong công tác phối hợp tuyên truyền báo chí, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tích cực phối hợp, tạo điều kiện cho cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đến các đơn vị Quân đội ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo để tuyên truyền, phản ánh kịp thời hoạt động của bộ đội trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo; góp phần lan tỏa hình ảnh, truyền thống, bản chất tốt đẹp của Quân đội, Bộ đội Cụ Hồ. 

 Thiếu tướng Lê Xuân Sang - Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn phát biểu tại hội nghị. 

Phát huy những kết quả đã đạt được, phương hướng chung năm 2023 được Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân xác định là quán triệt, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; phát huy cao trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản; tiếp tục triển khai công tác báo chí, xuất bản trong toàn quân bảo đảm nền nếp, chất lượng, hiệu quả; thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đúng quy định, xử lý kịp thời, hiệu quả các thông tin phức tạp, nhạy cảm liên quan đến hoạt động quân sự, quốc phòng. 

Bên cạnh đó, báo chí Quân đội cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, nòng cốt trong tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội, đồng hành cùng báo chí cả nước xây dựng “nền báo chí, truyền thống cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”; tăng cường phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trong tham mưu, chỉ đạo, định hướng, tuyên truyền báo chí và xây dựng đội ngũ những người làm báo trong Quân đội... 

Thiếu tướng Lê Xuân Sang - Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn và Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền báo chí năm 2022.

Để ghi nhận thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền báo chí về nhiệm vụ quân sự quốc phòng và đối ngoại quốc phòng, nhân dịp này, 17 tập thể đã được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; 31 tập thể và 31 cá nhân được nhận Bằng khen của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong đó, Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng./.

Tuấn Hạnh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com