Đảng ủy Cảnh sát biển quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI

04/12/2020 02:28:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng ngày 04/12, Đảng ủy Cảnh sát biển tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thiếu tướng Bùi Quốc Oai – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sảnh biển; các đồng chí cán bộ cao cấp; bí thư, phó bí thư, cấp ủy, cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị trong toàn Lực lượng.

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Lực lượng Cảnh sát biển, trước hết là đội ngũ cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp nắm vững quan điểm chỉ đạo, nội dung cơ bản, nội dung mới trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả trong toàn Đảng bộ Cảnh sát biển. Qua đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức tư tưởng và hành động; xây dựng bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm thực hiện thắng lợi Nghị quyết; kiên quyết đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch; chủ động uốn nắn những nhận thức lệch lạc trong cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Bùi Quốc Oai nhấn mạnh: Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI là dấu mốc quan trọng, tiếp tục khẳng định sự đoàn kết, thống nhất, bản lĩnh, trí tuệ, truyền thống tốt đẹp của Quân đội Nhân dân Việt Nam qua hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới lá cờ vinh quang của Đảng. Đây cũng là cơ sở định hướng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội, tiếp tục đổi mới, phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tăng cường sức mạnh quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; là động lực cổ vũ mạnh mẽ để toàn quân nỗ lực phấn đấu vươn lên, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, là dấu mốc quan trọng của một thời kỳ phát triển mới của Quân đội.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển yêu cầu, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết, các đại biểu tham dự hội nghị cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, học tập, nắm vững nội dung cơ bản của Nghị quyết; tập trung vào triển khai thực hiện Nghị quyết ở cơ quan, đơn vị mình; cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI sát với đặc điểm và tình hình thực tiễn nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị bảo đảm hiệu quả, thiết thực.

Đức Hạnh

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com