Chính phủ ưu tiên phát triển khai thác hải sản để bảo vệ chủ quyền

05/11/2015 03:02:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Chính phủ hỗ trợ 100% chi phí đào tạo hướng dẫn thuyền viên vận hành tàu vỏ thép, tàu vỏ vật liệu mới, đồng thời có chính sách tạo nguồn nhân lực về khai thác hải sản từ Đại học, Cao đẳng… nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khai thác, đánh bắt hải sản, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia.

 

Nâng cấp đội tàu đánh bắt xa bờ.

Nhằm tạo điều kiện, khuyến khích ngư dân yên tâm bám biển, nâng cao hiệu quả hoạt động khai thác, đánh bắt hải sản, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia, Chính phủ đã ban hành chính sách tín dụng ưu đãi đối với ngư dân đóng tàu công suất lớn cả về thời hạn vay và lãi suất. Đến nay, đã có 23/28 tỉnh, thành phố ven biển phê duyệt danh sách các chủ tàu đủ điều kiện vay vốn, với 818 tàu từ 400 CV trở lên. Chính phủ đã cho vay để đóng mới, nâng cấp 52 tàu với tổng số tiền 525 tỷ đồng; cho vay vốn lưu động đối với 89 khách hàng tại 7 tỉnh với 24 tỷ đồng.

Về chính sách bảo hiểm, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên; từ 70 đến 90% kinh phí mua bảo hiểm thân tàu, ngư lưới cụ, tùy theo công suất máy chính từ 90 CV trở lên.

Để hỗ trợ ngư dân nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu đánh bắt xa bờ, ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí đào tạo hướng dẫn thuyền viên vận hành tàu vỏ thép, tàu vỏ vật liệu mới; hướng dẫn kỹ thuật khai thác, bảo quản sản phẩm theo công nghệ mới đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 400 CV trở lên.

Đồng thời tập trung ưu tiên bố trí vốn để hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm tại một số đảo, trung tâm nghề cá lớn; đầu tư xây dựng đồng bộ cảng cá, bến cá, khu neo đậu tránh trú bão, nạo vét luồng lạch; có chính sách thu hút các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nghề cá, đáp ứng yêu cầu hoạt động của các tàu từ công suất nhỏ đến công suất lớn.

Hiện nay, theo đề nghị của Ủy ban Dân nguyện, Chính phủ cũng đang xem xét, đánh giá lại các quy định tại Nghị định 67 về một số chính sách phát triển thủy sản, trong đó, xem xét nâng mức hỗ trợ, thời hạn cho vay đối với ngư dân đánh bắt hải sản xa bờ; thực hiện tín dụng ưu đãi đối với các chủ tàu cá đã có tàu công suất 400 CV trở lên, chủ tàu đóng mới tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ vỏ vật liệu mới. Ngoài ra, Chính phủ cũng có kế hoạch tiến hành điều tra đánh giá trữ lượng nguồn lợi hải sản, điều hành sản xuất khai thác hải sản hợp lý trên cơ sở xem xét tổ chức lại sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm; Hướng dẫn, hỗ trợ ngư dân thành lập các đội tàu đánh bắt xa bờ; có chính sách tạo nguồn nhân lực về khai thác hải sản từ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp đến đào tạo nghề cho người lao động, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khai thác, đánh bắt hải sản, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Hoàng Thùy (theo Vnexpress.net)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com

Các tin liên quan