Đảng bộ Hải đội 212 tổ chức thành công Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025

(Canhsatbien.vn) - Trong 02 ngày 21 và 22/5, Đảng bộ Hải đội 212/ Hải đoàn 21/ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức thành công Đại hội Đàn bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội có Thượng tá Triệu Quang Quy - Phó Chính ủy Hải đoàn 21 cùng 90 đảng viên trong Đảng bộ.
22/05/2020 09:46:00 AM Xem tiếp...

Đảng bộ Cục Kỹ thuật Cảnh sát biển tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025

(Canhsatbien.vn) - Ngày 20/5, Đảng bộ Cục Kỹ thuật Cảnh sát biển đã tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Cảnh sát biển dự và phát biểu chỉ đạo.
21/05/2020 08:35:00 AM Xem tiếp...

Cục Nghiệp vụ và Pháp luật Cảnh sát biển: Đại hội Đảng bộ lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2025

(Canhsatbien.vn) - Trong 2 ngày 18 và 19/5, Đảng bộ Cục Nghiệp vụ và Pháp luật Cảnh sát biển tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự và chỉ đạo đại hội có: Trung tướng Nguyễn Văn Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Cảnh sát biển; Thiếu tướng Trần Văn Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển.
19/05/2020 06:49:00 PM Xem tiếp...

Đảng bộ Hải đoàn 11 đại hội trước rút kinh nghiệm trong toàn Đảng bộ Vùng Cảnh sát biển 1

(Canhsatbien.vn) - Ngày 18 và 19/5, tại TP. Hải Phòng, Đảng bộ Hải đoàn 11 đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đảng bộ được Thường vụ Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 1 chọn làm trước để rút kinh nghiệm trong toàn Đảng bộ Vùng. Dự và chỉ đạo Đại hội có Đại tá Trần Văn Rồng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1; 72 đại biểu đại diện cho các tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Hải đoàn.
19/05/2020 04:39:00 AM Xem tiếp...

Đại hội Đảng bộ Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 2 thành công tốt đẹp

(Canhsatbien.vn) - Trong hai ngày 13 và 14/5, Đảng bộ Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 2 đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có Thiếu tướng Trần Văn Nam - Ủy viên thường vụ, Phó Tư lệnh pháp luật Cảnh sát biển và các đồng chí đại diện Thủ trưởng Cục Chính trị, Cục Nghiệp vụ và pháp luật.
15/05/2020 09:45:00 AM Xem tiếp...

Tổ chức thành công Đại hội điểm cấp cơ sở

(Canhsatbien.vn) - Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 4 về tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Vùng tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 12/5, Chi bộ Phòng Hậu cần đã long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Chi bộ cơ sở được Ban Thường vụ Đảng ủy Vùng chọn Đại hội trước để chỉ đạo rút kinh nghiệm chung cho các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ Vùng.
14/05/2020 08:42:00 AM Xem tiếp...

Đảng bộ Cục Hậu cần Cảnh sát biển: Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025

(Canhsatbien.vn) - Trong hai ngày 12 và 13/5, Đảng bộ Cục Hậu cần Cảnh sát biển tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025. Thiếu tướng Phạm Kim Hậu - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh- Tham mưu trưởng Cảnh sát biển dự và phát biểu chỉ đạo.
14/05/2020 08:23:00 AM Xem tiếp...

Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng

(Canhsatbien.vn) - Đại hội XIII của Đảng là một sự kiện chính trị, một dấu mốc rất quan trọng, có ý nghĩa định hướng tương lai, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Hai nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ Đại hội Đảng là công tác văn kiện và công tác nhân sự, đặc biệt việc chuẩn bị nhân sự Đại hội có vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là nhân tố bảo đảm thành công của Đại hội và triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đại hội. Để chuẩn bị thật tốt công tác đặc biệt quan trọng này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng có bài viết: “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng”
13/05/2020 02:22:00 AM Xem tiếp...

Một số yêu cầu cần tập trung thực hiện chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Cảnh sát biển lần thứ V

(Canhsatbien.vn) - Chấp hành Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 747-CT/QUTW ngày 23/7/2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 02/12/2019, Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam đã ban hành Chỉ thị số 680-CT/ĐU về Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
13/01/2020 10:16:00 AM Xem tiếp...